A+ A A-

U Upravi za vjerske poslove održan sastanak sa rukovodiocima Predškolskih ustanova IZ

06 02 2020 01 sastanak predskolske ustanove

Radni sastanak sa direktorima i rukovodiocima Predškolskih ustanova Islamske zajednice - obdaništa i Mekteba za predškolski uzrast, održan je u Sarajevu u ponedjeljak 4. februara 2020. godine u organizaciji Uprave za vjerske poslove Rijaseta - Odjel za mektebsku nastavu i mlade. Sastanku su prisustvovali Ismail-ef. Smajlović direktor Uprave za vjerske poslove, dr. Enes-ef. Svraka šef Odjela za mektebsku nastavu i mlade, dr. Safija Malkić šefica Odjela za brak i porodicu, direktori i rukovodioci predškolskih ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Dr. Enes-ef. Svraka je poselamio prisutne, izrazio dobrodošlicu, upoznao sa programom sastanka i naglasio da će razgovarati o važnim pitanjima za rad Predškolskih ustanova, te poželio uspješan rad u nastavku. Direktor Uprave za vjerske poslove Ismail-ef. Smajlović uputio je poruku i riječi podrške prisutnima da putem dijaloga i razmjene mišljenja dođu do najboljih rješenja u predškolskim ustanovama kojima rukovode, s naznakom da i tokom sastanka očekuje kvalitetne ideje i prijedloge obzirom na planirani dnevni red sastanka.

Tokom radnog sastanka razgovaralo se o realizaciji zaključaka u 2019. godini kao i organizovanju seminara za stručno usavršavanje uposlenika Predškolskih ustanova Islamske zajednice. Učesnici sastanka su podsjetili na uspješno organizovan seminar za stručno osoblje i rukovodioce predškolskih ustanova održan u Sarajevu prošle godine, te istakli značaj i potrebu stručnog i kontinuiranog usavršavanja odgajateljica i drugih uposlenika Predškolskih ustanova. U tom kontekstu planirano je organizovanje drugog zajedničkog stručnog seminara na kojem bi uzeli učešće predstavnici svih Predškolskih ustanova Islamske zajednice.

Također, razmatran je i prednacrt Pravilnika o sistematizaciji i opisu radnih mjesta uposlenika Predškolskih ustanova Islamske zajednice, te izneseni konstruktivni prijedlozi izmjena i dopuna koji će kvalitativno poboljšati ovaj normativni akt.

Važno je istaći da Rijaset Islamske zajednice iz fonda Bejtu-l-mal pruža značajnu finansijsku podršku radu ovih ustanova, te se tokom sastanka razgovaralo o mogućnosti definisanja jedinstvenih kriterija za dodjelu sredstava.

Dr. Safija Malkić šefica Odjela za brak i porodicu istakla je važnost i ulogu Predškolskih ustanova Islamske zajednice i njihov doprinos u pogledu pružanja podrške i pomoći porodicma, kojima je potrebna takva vrtsa usluge.

Na kraju sastanka direktor Smajlović je istakao važnost pravnog normiranja ovih ustanova, značaj i potrebu izrade jedinstvenih okvirnih Nastavnih planova i programa koji se primjenjuju u predškolskim ustanovama, te izrazio zadovoljstvo prisustvom sastanku i iskazanom pažnjom prema predškolskim ustanovama.

Učesnici radnog sastanka su se izjasnili da je bio konstruktivan i koristan. Izrazili su zahvalnost Rijasetu na podršci koju ima pruža u radu, razmjenili iskustva i korisne informacije, te iskazali spremnost da još odlučnije rade na razvoju i unaprijeđenju Predškolskih ustanova Islamske zajednice.