A+ A A-

Muftijstva Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Status muftijstava u ustrojstvu Islamske zajednice definiran je članovima 43, 44. i 45.  Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Muftiluk je područje koje obuhvata više medžlisa koji čine teritorijalnu cjelinu. U izuzetnom slučaju muftiluk može biti organiziran po funkcionalnom principu ili eksteritorijalno sa posebnom unutarnjom strukturom. Odluku o uspostavljanju muftiluka i njegovom sjedištu na prijedlog Rijaseta, donosi Sabor.

Muftijstvo je upravni organ muftiluka. Muftijstvo se sastoji od muftije, koji se nalazi na čelu muftijstva, i rukovodilaca službi. Muftijstvo ima Savjet za vjerska pitanja sastavljen od svih glavnih imama i rukovodilaca ustanova Islamske zajednice sa područja muftiluka i Savjet za administrativna pitanja sastavljen od predsjednika medžlisa.

Na području Bosnu i Hercegovini nalazi se 9 muftijstava:

- Banjalučko muftijstvo,

- Bihaćko muftijstvo,

- Goraždansko muftijstvo,

- Mostarsko muftijstvo,

- Sarajevsko muftijstvo,

- Travničko muftijstvo,

- Tuzlansko muftijstvo,

- Vojno muftijstvo

- Zeničko muftijstvo.

Muftijstva na području svoga djelovanja obavljaju sljedeće poslove:

- organiziraju i nadziru aktivnosti islamskog obrazovanja,

- organiziraju i nadziru vjerske djelatnosti,

- organiziraju i nadziru podučavanje vjeri,

- organiziraju i nadziru prikupljanje zekata i sadekatu-l-fitra,

- organiziraju i nadziru aktivnosti izvršavanja obaveze kurbana,

- organiziraju i nadziru privredne i finansijske aktivnosti,

- usmjeravaju i nadziru rad medžlisa i džemata,

- izršavaju poslove i aktivnosti kojima ih zaduže Rijaset i Sabor,

- predstavljaju godišnji plan rada, budžet, izvještaj o radu i izvještaj o realizaciji budžeta

savjetima na svome području,

- podnose plan rada i izvještaj o radu Rijasetu i Vijeću muftija,

- razmatraju plan rada i izvještaj o radu izvršnog odbora medžlisa.

Muftijstva za svoj rad odgovaraju Rijasetu i Saboru.