A+ A A-

Muftijstvo zeničko

Adresa: Muhameda Seida Serdarevića 10., 72000 ZENICA

Kontakt broj: 032/242-012

Fax: 032/242-014

Email: ilm@bih.net.ba

web: www.muftijstvo.ba

Muftija:

hfz. dr. Mevludin ef. Dizdarević

Rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje:

Edin Kavazović, dipl. profesor islamskih nauka

Rukovodilac Službe za pravne, administrativne, finansijske i ekonomske poslove:

Adnan Husić, dipl. pravnik

Broj medžlisa sa listom imena medžlisa:

  1. Zenica
  2. Žepče
  3. Zavidovići
  4. Maglaj
  5. Tešanj
  6. Doboj
  7. Teslić

Kratki opis Muftijstva:

Muftijstvo zeničko osnovano je 20. 10. 1993. godine. Od osnivanja Muftijstva 1993., pa sve do 1997. godine dužnost zeničkog muftije obavljao je hfz. Halil ef. Mehtić. Odlukom Sabora IZ u BiH, 1998. godine za muftiju zeničkog postavljen je doc. dr. sc. Ejub ef. Dautović.

Muftijstvo zeničko obuhvata medžlise Islamske zajednice: Zenica, Žepče, Zavidovići, Maglaj, Tešanj, Doboj i Teslić.

Sjedište Muftijstva zeničkog je u Zenici, na adresi Muhameda Seida Serdarevića 10.

Na području Muftiluka zeničkog trenutno je uposleno 212 imama, hatiba i muallima. S visokom stručnom spremom je 45,75% imama, tri glavna imama i deset imama su magistri islamskih nauka, a dva imama su doktori islamskih nauka. Na području Muftiluka zeničkog angažirano je 23 hafiza.

Vjerski život na području Muftiluka zeničkog organiziran je u 209 džemata. Vjerski život organiziran u džematima na području Muftiluka zeničkog odvija se u svojoj tradicionalnoj formi, kroz zajedničko obavljanje namaza, organiziranje mektebske nastave i vjerskog poučavanja za odrasle, prigodne programe povodom obilježavanja značajnih datuma u hidžretskom kalendaru,  organiziranje manifestacija, mevluda, promocija knjiga i tribina.

Preduvijeti za odvijanje vjerskog života iz godine u godinu sve su bolji. U svojim aktivnostima muftija je posebnu pažnju posvetio praćenju odvijanja vjerskog života u povratničkim medžlisima Islamske zajednice Doboj i Teslić. Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da je na ovom području nakon agresije na BiH učinjeno mnogo na polju izgradnje infrastrukture Islamske zajednice, ali i na polju unapređenja vjerskog života.

Mektebska nastava na području Muftiluka zeničkog organizirana je kroz 319 mekteba (punktova). Procenat upisane djece u mektebu, u odnosu na broj bošnjačke djece u osnovnim školama je 70,28%.

Na poslovima nastavnika Islamske vjeronauke angažirano je 114 vjeroučitelja u osnovnim i 33 vjeroučitelja u srednjim školama.

Nastavu Islamske vjeronauke na području Muftiluka zeničkog pohađa 22.207 (97,63%) učenika u osnovnim i 7.930 (90,90%) učenika u srednjim školama.

Infrastrukturu Islamske zajednice na području Muftiluka zeničkog čini 228 džamija, 143 mesdžida, 3 tekije, 167 imamskih stanova, 241 gasulhana, kao i moderno opremljene poslovne zgrade medžlisa Islamske zajednice i Muftiluka.

Na osnovu analize programa rekonstrukcije porušenih i oštećenih džamija na području Muftiluka zeničkog, možemo konstatovati sljedeće:

Od četiri džamije koje su na području Medžlisa IZ-e Žepče porušene u periodu 1992.-1995. godina, do danas su sve rekonstruisane.

Na području Medžlisa IZ Zavidovići porušene su dvije a oštećeno devet džamija. Sve su rekonstruirane osim džamije u Garama koja je ranije bila napuštena zbog raseljavanja stanovništva, zbog čega nije planirana ponovna izgradnja iste.

Na području Medžlisa IZ Maglaj u periodu od 1992.-1995. godine porušene su tri i oštećeno sedam džamija. Sve su rekonstruirane.

Na području Medžlisa IZ Tešanj u ratnom periodu porušena je jedna džamija, a oštećeno je dvadeset džamija. Do danas su sve rekonstruirane.

Na području Medžlisa IZ Doboj porušeno je šesnaest a oštećeno šest džamija. Do danas su sve rekonstruirane.

Na području Medžlisa IZ Teslić porušeno je devet džamija. Do danas su sve rekonstruirane, a izgrađene su i tri nove.

Na osnovu gore navedenih podataka možemo konstatovati da je na području Muftiluka zeničkog u toku agresije na BiH ukupno purušeno 35, a oštećeno 42 džamije, te da je program rekonstrukcije porušenih i oštećenih džamija na području Muftiluka zeničkog uspješno priveden kraju.

Na području Muftiluka zeničkog formirana su tri preduzeća za pogrebne djelatnosti, u Zenici (Irtihal), Zavidovićima (Rahma) i Doboju (Intikal). U medžlisima Islamske zajednice u kojima nisu formirana preduzeća, pogrebne usluge organizirane su kroz službe medžlisa.

Biografija muftije:

muftija mevludin dizdarevic

Hfz. dr. Mevludin ef. Dizdarević rođen je u Zenici 21. januara 1974. godine, od oca Abdulaha i majke Salihe. Završio je GHM u Sarajevu, 1992. a na Fakultetu islamskih nauka diplomirao je 2000. godine. Časnu titulu hafiza Kur'ana dobija 2003. godine a magistarsku radnju pod naslovom „Suodnos islama i Zapada u mišljenju Mustafe Busuladžića“ brani 2009. godine, na FIN u Sarajevu. Na istom fakultetu 2016. brani svoju doktorsku radnju pod naslovom „Mjesto Hivzije Hasandedića u izučavanju kulturne historije Hercegovine“ i stiče zvanje doktor islamskih nauka iz oblasti Kulture i civilizacije.

Od 1993. do 1996. bio je imam u džematu Pojske MIZ Zenica, od 1999-2000. godine angažiran je kao profesor Islamske vjeronauke u Medicinskoj školi u Zenici, a od 1999. godine do imenovanja na funkciju muftije bio je imam Ensar džamije u Zenici.

Izabran je u zvanje docenta u naučnoj oblasti Islamska kultura i civilizacija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, gdje kao spoljni saradnik predaje predmete iz oblasti Islamska kultura i civilizacija.

Član je redakcije Novog muallima od 2009., a glavni je urednik ovog renomiranog časopisa od 2018. godine.

Učesnik je značajnog broja međunarodnih konferencija, simpozija, okruglih stolova i tribina. Pored brojnih radova i eseja do sada je objavio tri knjige.

Aktivno govori engleski i služi se arapskim jezikom.

Oženjen je i ima troje djece.