A+ A A-

Vojno muftijstvo

Muftija: Hadis ef. Pašalić

Savjetnik muftije: Muhamed ef. Okić

Adresa: Ul. Hamdije Kreševljakovića 98, 71000 Sarajevo, BiH

Telefon: +387(0)33/285-590

Fax: +387(0)33/286-691

e-mail: uredvmbih@gmail.com