A+ A A-

Muftijstvo vojno

Sjedište: Sarajevo

Adresa: Ul. Hamdije Kreševljakovića, broj 98, Sarajevo

Telefon: 00387-33-285-590

                00387-33-285-529

fax: 00387-33-286-691

e-mail: uredvmbih@gmail.com

Muftija: Nesib ef. Hadžić.

Ured: Muhamed-ef. Okić, stručni savjetnik vojnog muftije, i Anes Buljetović, tehnički sekretar

Osnivanje Vojnog muftiluka

Protokol o organiziranju i funkcioniranju vjerske službe muslimana u Federalnom ministarstvu odbrane i Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine, potpisan 25. septembra 1999. godine.

Organizaciona struktura:

1. Ured vojnog muftije

2. Ured glavnog imama

3. Ured brigadnog imama

4. Ured bataljonskog imama

Ured vojnog muftije aktivno učestvuje u procesu reforme i transformacije u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Od osnivanja Muftijstva 1999. godine, pa do jula 2014. godine, dužnost vojnog muftije obavlja Ismail-ef. Smajlović, poslije kojeg tu dužnost preuzima i obnaša Hadis-ef. Pašalić.

vojno muftijstvo uposlenici

Glavni imam

Vojni muftiluk je organiziran primjereno vojnoj strukturi, te zbog specifičnosti zadataka i opsega djelovanja u svojoj strukturi ima vojne imame. Rad vojnih imama nadzire i usmjerava glavni imam u Oružanim snagama. U vojnom muftijstvu je uposleno 12 (dvanaest) imama u statusu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Karakteristične aktivnosti

Vojni muftiluk je integrisan u sve sfere odbrane, uspostavljen u skladu sa standardima vjerskih službi modernih vojski, spreman za nove izazove u multireligijskom i multinacionalnom kolektivu, postao je nezaobilazna cjelina u sistemu odbrane BiH.

Imamska služba u Vojnom muftijstvu brine o vjerskom životu muslimana angažiranih u organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.  Poslovi vojnih imama čuvaju tradiciju imamskog poziva prema organizacionoj strukturi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i standardima vojne vjerske službe NATO-a.

Biografije uposlenika

Vojni muftija NESIB (Fehim) HADŽIĆ

hadis pasalic 2

Rođen je 1972. godine u Željeznom Polju u zaseoku Balačići. Nakon osnovne škole, koju je završio u Željeznom Polju, 1987. godine je upisao a 1991. godine završio Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu.

Po završetku Medrese uspješno školovanje nastavio je na Islamskom teološkom fakultetu u Sarajevu. U tom periodu uključen je u organiziranje pokreta otpora, a po otpočinjanju agresije na RBiH uključuje se u redove Armije RBiH i na taj način napušta studije na FIN-u u Sarajevu. U toku rata nekoliko puta je pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesionalnu vojnu službu, gdje radi kao vojni imam u OS BiH. U periodu od 2014. do 2024. godine vršio je poslove glavnog imama OS BiH.

Po stjecanju uvjeta završava IPF u Zenici i Filozofski fakultet u Sarajevu. U toku vojne službe završio je niz stručno-specijalističkih kurseva u zemlji i inostranstvu. Kao vojni imam, kroz internacionalne konferencije i susrete stekao je iskustva o vjerskim službama vojske SAD, Velike Britanije, Norveške, Belgije, Francuske, Malezije, Saudijske Arabije i Holandije.

U periodu od 2009. do 2019. godine biran je u najviše rukovodstvo Udruženja ilmijje IZ u BiH, a od 2019. godine u dva mandata je izabran za predsjednika Udruženja ilmijje IZ u BiH. 

Učestvovao je u izradi „Priručnika za rad vojnih imama”, Zbornika „Imamska služba u misija jačanja sistema odbrane i očuvanja ljudskog dostojanstva”, a kao koautor bio je uključen u izradi „Priručnika za mukabelu”. Pored navedenog objvljivao je stručne radove u časopisu „Novi muallim”.

Aktivno govori engleski i arapski jezik.

Živi u Sarajevu sa suprugom i otac troje djece.

 

Stručni savjetnik Vojnog muftije MUHAMED (Sakib) OKIĆ 

Muhamed-OkicRođen 10.07.1984. g. u Tuzli. Osnovnu školu završio je u Srebreniku 1999. g., a potom Behram-begovu medresu u Tuzli 2003. g. Nakon školovanja u Medresi upisuje  studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu kojeg završava 2007. g. Pored nastavnog procesa, bio je uključen u brojne studentske vannastavne aktivnosti. Trenutno pohađa nastavu na postdiplomskom studiju na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Objavljivao je radove u glasilima IZ-e (Glasnik i Novi Muallim).

Tokom školovanja u Medresi bio je angažiran kao mujezin i imam u Behram-begovoj džamiji. Jednu godinu honorarno je radio kao imam na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo. Nakon završenog studija, dvije godine provodi u Sakramentu (Kalifornija, SAD), u kojem, obnašajući ulogu imama, hatiba i mualima, zajedno sa džematlijama osniva novi bošnjački džemat i uči engleski jezik na American River Collegeu. Po povratku u BiH radio je kao vjeroučitelj u Osnovnoj školi u Srebreniku i kao honorarni imam na području Medžlisa IZ Tuzla. Muhamed Okić trenutno živi u Sarajevu, oženjen je i otac je dvije kćerke i sina.

 

Referent za administrativno tehničke poslove Anes (Adnan) Buljetović

anes buljetovicRođen je 12.08.1989. godine u Sarajevu. Osnovnu školu završio je u Brezi, nakon koje je upisao Elektro-tehničku školu u Brezi, koju završava 2008. godine. Po završetku srednje škole aktivno se bavi sportom, da bi 2010. godine zbog postignutih rezultata u borilačkim sportovima proglašen za najboljeg sportistu općine Breza. Iste godine prijavljuje se na konkurs za prijem profesionalnih vojnih lica u početnom činu vojnika OS BiH. U Oružanim snagama Bosne i Hercegovine obavlja vojno-administrativne poslove sve do septembra 2020. godine, kada biva primljen za referenta za administrativno tehničke poslove u Vojnom muftijstvu. Za predano izvršavanje zadataka, profesionalizam i kreativnost u poslu nagrađivan je: Pohvalom komandanta brigade, Pohvalom Operativne komande, Novčanom nagradom Ministra odbrane BiH.

Anes Buljetović trenutno živi u Sarajevu, oženjen je i otac dvije kćerke.

Glavni imam SALIH (Halid) GRABUS

Salih-GrabusRođen 25.03.1970. godine u Željeznom Polju, općina Žepče.

Osnovnu školu završio u Željeznom Polju a nakon toga Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 1989. godine. Nakon odsluženja vojnog roka bivše JNA uposlen je kao imam, hatib i muallim u džematu Vrselje, MIZ Zenica, i tu ostaje do izbijanja agresije na našu zemlju 1992. godine.

Dobrovoljno se prijavljuje kao borac u A RBiH i u A RBiH ostaje do kraja rata. U toku rata je ranjen i nekoliko puta pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesinalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH.

Nakon rata nastavio je školovanje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je na Odsjeku Pedagogije stekao zvanje profesora pedagogije. Magistrirao je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju, sigurnosne studije i bezbjednost na Odsjeku Međunarodna saradnja i diplomatija. Salih Grabus trenutno živi u Brčkom, oženjen je i otac dvoje djece.

Štabni imam HARIS (Hamed) HADŽIĆ 

Haris-HadzicRođen je 29.06.1973.godine u Sarajevu. Osnovnu školu završio je u Butmiru, nakon čega upisuje i završava Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Po završetku medrese uposlen je kao honorarni muallim u džematu Briješće brdo na punktu Čikma, a kao muallim i hatib angažovan je u Čagrdžijinoj džamiji u vremenu od septembra 1991. g do marta 1992. g. i tu ostaje do izbijanja agresije na našu zemlju 1992. godine. Dobrovoljno se prijavljuje kao borac u A RBiH i ostaje do kraja rata. U toku rata je nekoliko puta pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesinalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Nakon rata nastavlja školovanje na Nastavničkom fakultetu u Mostaru, gdje je na Odsjeku vjeronauke stekao zvanje nastavnika vjeronauke. Školovanje nastavlja na Fakultetu islamskih nauka – Odsjek teološki i stiče znanje profesora islamske teologije. Haris Hadžić živi u Sarajevu, oženjen je i otac je dvije kćerke i jednog sina.

 

Brigadni imam Mustafa (Halil) Čolakhodžić

biografija mustafa colakhodzic

Rođen je 14.12.1993. godine u Mostar. Osnovnu školu je završio u Mostaru. Nakon završene osnovne škole upisuje Karađoz-begovu medresu u Mostaru koju završava 2012. godine. Po završetku Medrese upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu – odsjek Teološki, koji završava 2016. godine i stiče zvanje Profesora islamske teologije. Trenutno je na postdiplomskom studiju na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Tokom studiranja bio je angažiran na ramazanskoj praksi u Sjevernoj Americi kao i u domovini. Nakon završenog studija, zasnovao je radni odnos u Medžlisu IZ Mostar u džematu Gnojnice, u kojem je radio osam godina.

Bio je aktivan kao član hora MIZ Mostar i učestvovao na raznim manifestacijama širom muftijstva mostarskog.

 

Brigadni imam NIHAD (Jakub) ZUKORLIĆ

Nihad-ZukorlicRođen 10. 06. 1972. godine u Orlju, općina Tutin, Srbija. Osnovnu školu završio je u mjestu Ribariće u Sandžaku. Nakon završene osnovne škole upisao je i 1992. godine završio Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Po izbijanju agresije na našu zemlju 1992. godine dobrovoljno se prijavljuje kao borac u ARBiH i u ARBiH ostaje do kraja rata. U toku rata je nekoliko puta pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesionalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Nakon rata nastavio je školovanje na Fakultetu za poslovne studije, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, gdje je diplomirao 2009. godine. Nihad Zukorlić je oženjen i otac je tri kćerke i dva sina. Živi i radi u Sarajevu kao brigadni imam u brigadi Taktičke podrške OS BiH.

 

Brigadni imam NEDŽAD (Suljo) LJEVAKOVIĆ

Becir-Mestrovac

Rođen 01.01.1974. godine u Trepču općina Tešanj. Osnovnu školu završio u Medakovu, a srednje obrazovanje 1991. godine u Tešnju. Nakon izbijanja agresije na Bosne i Hercegvine, u Armiju Republike Bosne i Hercegovine stupio je 1992. godine obnašajući razne vojničke dužnosti, uglavnom na prvoj borbenoj liniji do kraja 1995. godine. Nakon završetka rata ostaje u vojsci Federacije Bosne i Hercegovine i potpisuje Ugovor o prijemu u profesionalnu vojnu službu, a zatim i u Oružane snage Bosne i Hercegovine, također kao vojnik. U Oružanim snagma Bosne i Hercegovine završio je razne kurseve, a na kursu turskog jezika u Sarajevu proglašen kao najbolji student i nagrađen desetodnevnim studijskim putovanjem u Tursku. Više puta je pismeno pohvaljivan. U prvi podoficirski čin u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine unapređen je 2007. godine. Tokom rada 2003. godine kao vanredni student završio je Islamsku pedagošku akademiju, a 2006. godine Islamski pedagoški fakultet u Zenici. Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završio je vanredno 2020. godine. Tokom profesionalnog rada u Vojsci Federacije i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, pored svoje dužnosti, uvijek je bio angažovan uz vojnog imama kao imam, hatib i muallim, s ciljem poboljšanja vjerskog života u kasarni. Nedžad Ljevaković trenutno živi u rodnom mjestu Trepču, općina Tešanj, oženjen je i otac troje djece sin i dvije kćerke.

 

sabid jusicBrigadni imam SABID (Sead) JUSIĆ

Rođen je 21.9.1988. godine u Bosanskoj Krupi. Osnovnu školu je završio u Bihaću. Nakon završene osnovne škole upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu koju završava 2007. godine. Po završetku Medrese upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu – odsjek Teološki, koji završava 2011. godine i stiče zvanje Profesora islamske teologije. Trenutno je na postdiplomskom studiju na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu: ''Master u islamskim studijama''. Tokom školovanja bio je angažiran kao honorarni imam u više džemata u domovini i dijaspori. Nakon završenog studija, neko vrijeme radi u gradu Odense (Danska), u kojem, obnašajući ulogu imama, hatiba i mualima, zajedno sa džematlijama radi na organizaciji samog džemata i osnivanju Bošnjačkog islamskog centra. Po povratku u Bosnu i Hercegovinu radio je kao vjeroučitelj u nekoliko osnovnih škola na području Bihaća i Cazina, a od 2014. radi kao profesor u cazinskoj Gimnaziji. Sabid Jusić je oženjen i sa porodicom živi u Cazinu.

 

Bataljonski imam Halid (Nedžad) Fočo

Aldin Hodzic

Rođen je 31.5.1988. godine u Foči. Osnovnu školu je završio u Ustikolini. Nakon završene osnovne škole upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu koju završava 2007. godine. Po završetku Medrese upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu – odsjek Teološki koji završava 2011. godine i stiče zvanje Profesora islamske teologije. U toku studija radio je kao honorarni imam na području Muftijstva goraždanskog. Trenutno je vanredni student na dva Master studija: ''Master u islamskim studijama'' (Fakultet islamskih nauka) i ''Međureligijski studij i izgradnja mira'' (Fakultet islamskih nauka Sarajevo, Katolički bogoslovni fakultet Sarajevo i Pravoslavni bogoslovski fakultet Foča). Godine 2011., nakon završetka studija, zapošljava se u JUOŠ ''Fahrudin Fahro Baščelija'' u Goraždu u kojoj obavlja poslove nastavnika islamske vjeronauke do 2023. godine, a također 2011. godine biva postavljen je za v.d. glavnog imama u Medžlisu islamske zajednice Rudo i tu funkciju obavlja do 2013. godine. U tri navrata (2016., 2018. i 2022. godine) boravi u Americi kao ispomoć u radu imamima Muftijstva Sjeverne Amerike gdje stiče iskustvo u specifičnostima u radu u dijaspori. Aktivno govori engleski jezik. Godine 2023. potpisuje ugovor za prijem u profesionalnu vojnu službu i postavlja se na poziciju bataljonskog imama u Ustikolini. Halid Fočo je oženjen, otac dvoje djece i sa porodicom živi u Ustikolini.

  

Brigadni imam ADNAN (Nurija) KOVAČEVIĆ

adnan kovacevicRođen je 23.08.1988. godine u mjestu Poratje – Zenica gdje je završio Osnovnu školu, nakon koje je upisao Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju završava 2007. godine. Po završetku Medrese upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu – Odsjek teološki i stiče zvanje profesora islamske teologije. Tokom studija na Fakultetu islamskih nauka radio je kao honorarni imam na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo. Godine 2013. prijavljuje se na konkurs za prijem profesionalnih vojnih lica u početnom činu vojnika OS BiH, te kao vojnik radio je do januara 2020. godine kada je promovisan u imama u Vojnom muftijstvu. Iste godine završio je oficirski kurs na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst u Velikoj Britaniji. Trenutno obavlja poslove bataljonskog imama u kasarni "7. muslimanske brigade" u Zenici.

Adnan Kovačević trenutno živi u Sarajevu, oženjen i otac troje djece

 

Brigadni imam MEHMED (Sakib) LATIĆ

Mehmed-L.Rođen 01.04.1970. godine u Pridvorcima, općina G. Vakuf. Osnovnu školu završio je u mjestu Biljani, općina Ključ, a potom upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju završava školske 1989/90. godine. U akademskoj 1990/91. godini upisuje studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, gdje ga zatiče agresija na Bosnu i Hercegovinu. Po izbijanju agresije odmah se uključuje u redove Armije RBiH, gdje ostaje do kraja rata. U toku rata je nekoliko puta pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesinalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Nakon rata nastavio je školovanje i 2009. godine diplomira na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću. Mehmed Latić radi u Ustikolini, a sa suprugom i dvoje djece živi u Sarajevu.

 

Brigadni imam ELVEDIN (Mirzet) HOKULIĆ Elvedin Hokulic

Rođen 26.06.1996. godine u Tuzli. Osnovnu školu završio u Živinicama, a nakon toga upisuje Behram-begovu medresu u Tuzli, 2011. godine.

Po završetku Behram-begove medrese 2015. godine, upisuje studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na odsijeku za Teologiju, kojeg uspješno završava 2019. godine. U toku studiranja, obavljao je honorarne poslove imama na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo.

Po okončanju diplomskog studija, upisuje postdiplomski studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, na katedri za Islamsku kulturu i civilizaciju. U period 2019-2022., bio je uposlen u privatnom sektoru na poslovima administracije i prodaje, kao i koordiniranja ljudskim resursima. Početkom 2023. godine potpisuje ugovor o prijemu u profesionalnu vojnu službu, kao brigadni imam u Komandi 5. pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Elvedin Hokulić trenutno živi u Živinicama, oženjen je i otac jednog djeteta.

 

Bataljonski imam AMMAR (Aljo) CIKOTIĆ

Ragib-NesustAmmar Cikotić je rođen 12.09.1995. u Pečuhu (Pecs) Mađarska. Osnovnu školu završio je u Travniku, nakon čega upisuje Elči Ibrahim-pašinu medresu u Travniku, koju završava 2014. godine, kao učenik generacije. Po završetku medrese upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, odsjek Islamska teologija, na kojem je diplomirao 2018. godine. Tokom studija biva angažovan kao honorarni imam u Medžlisu Islamske zajednice Sarajevo. Trenutno je na postdiplomskom studiju na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Od 2019. godine do kraja 2022. godine obnašao je funkciju odgajatelja i profesora u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku. Krajem 2022. godine potpisuje ugovor o prijemu u profesionalnu vojnu službu, kao vojni imam u OS BiH. Govori engleski, a koristi se arapskim i njemačkim jezikom. Živi i radi u Travniku, oženjen je i otac je jedne kćerke.

 

Bataljonski imam ENVER (Halid) MERDIĆ 

Enver-MerdicRođen je 27.10.1971. godine u mjestu Cerovac, općina Tešanj. Osnovnu školu završio je u rodnom kraju, a nakon toga Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. U januaru 1992. godine napušta bivšu JNA, gdje je bio na odsluženju vojnog roka. Po izbijanju agresije na BiH, od aprila 1992. godine, dobrovoljno se prijavljuje u redove ARBiH i tu ostaje do kraja rata, mijenjajući dužnosti od vojnika do K-danta bataljona. U toku rata dva puta je lakše ranjavan, a za doprinos u odbrani BiH više puta je pohvaljivan. Po završetku rata potpisuje Ugovor o prijemu u PVS, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Nakon rata nastavlja školovanje na Nastavničkom fakultetu u Mostaru, a kasnije i na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, gdje stiče zvanje profesora islamske vjeronauke. Enver Merdić trenutno živi i radi u Bihaću, oženjen je i otac petero djece.

 

Bataljonski imam Abdusamed (Šaban) Šljivar

abdusamed sljivarRođen je 06.07.1999. godine u Travniku. Osnovnu školu završio je u Kiseljaku, a potom Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, 2017. godine. Nakon završene medrese, nastavlja studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, teološki odsjek, kojeg završava 2021. godine. Bio je aktivan član hora Fakulteta i hora MIZ Sarajevo. Tokom studija na Fakultetu, bio je angažovan na ramazanskim praksama, kako u domovini tako i u dijaspori u: Holandiji, Sloveniji i Sjedinjenim Američkim državama više puta. Učesnik je takmičenja učača Kur’ana učenika medresa širom Bosne i Hercegovine, Internacionalnog takmičenja učača Kur’ana u Istanbulu 2017.godine, kao učenik I razreda i predstavnik bosanskohercegovačkih medresa, te Internacionalnog takmičenja učača Kur’ana i melodičnog učenja Kur’ana u Konyi 2022.godine, kao predstavnik Rijaseta Islamske zajednice u Bosni I Hercegovini. Bio je I učesnik manifestacije ‘’Ja Muhammed El Emin’’ na području Sjedinjenih Američkih država 2019. godine.

Obnašao je fuknciju sekretara MIZ-e Kiseljak i pomoćnika glavnog imama MIZ-e Kiseljak. Na poziciju bataljonskog imama u Oružanim snagama postavlja se od jula 2023. godine. Oženjen je i živi u Kiseljaku.