Promo banner

A+ A A-

Vakufska direkcija

  • Published in
  • Kategorija: Direkcije, centri i agencije
  • Štampa , E-mail

Prema članu 31 Ustava Islamske zajednice Vakufskom imovinom upravlja Vakufska direkcija.

Ciljevi i zadaci Vakufske direkcije su:

- preduzimanje aktivnosti na zaštiti vakufske imovine na području cijele Bosne i Hercegovine i afirmacija vakufa kao trajnog dobra,

- unaprjeđenje i revitalizacija vakufske imovine,

- pružanje pravne pomoći medžlisima Islamske zajednice po pitanju vakufske imovine,

- pokretanje sudskih sporova i upravnih postupaka za zaštitu vakufa pred nadležnim domaćim sudovima i upravnim organima,

- popis cjelokupne vakufske imovine u Bosni i Hercegovini,

- iznalaženje novih vakifa putem uvakufljenja nekretnina, pokretne imovine i novčanih sredstava, te izrada vakufnama vakifima,

- praćenje postupaka pri izdavanju vakufske imovine u zakup,

- nadzor i praćenje legalnosti postupka u poslovima transformacije vakufa (zamjena vakufskih nekretnina za druge nekretnine i prodaja vakufskih nekretnina radi kupovine drugih nekretnina u korist vakufa i sl.),

-  imenovanje mutevelija i nadziranje medžlisa u upravljanju vakufskom imovinom,

- praćenje aktivnosti vlada i parlamenata u postupku utvrđivanja nacrta zakona o restituciji,

- praćenje aktivnosti u vezi otkupa nacionaliziranih vakufskih stanova i aktivnosti na dodjeli zamjenskih stanova,

- praćenje aktivnosti na donošenju Zakona o restituciji ili denacionalizaciji i dr.

Direktor Vakufske direkcije je dr. Senaid Zajimović.

Sjedište Vakufske direkcije: Hasiba Brankovića 2A, 71000 Sarajevo, Bosnia i Herzegovina

Telefon: 00387 33 200-355

Fax: 00387 33 206 037

E-mail: vakuf.bih@bih.net.ba

Web: www.vakuf.ba