A+ A A-

Tarikatski centar

  • Published in
  • Kategorija: Direkcije, centri i agencije
  • Štampa , E-mail

Tarikatski centar

Članom 77 Ustava Islamske zajednice definirano je da se u okviru Islamske zajednice organiziraju tarikatski redovi u skladu sa Šerijatom i pravilima tarikata.

Organizacija tarikatskih redova u okviru Islamske zajednice, njihov status i djelatnosti, shodno prethodnom stavu, uređuju se posebnim aktom kojeg donosi Sabor.

Derviške ustanove višestoljetno postoje i neprestano djeluju na prostoru i unutar Islamske zajednice, kao tradicionalne tekije, hanikahi i druge ustanove putem kojih ehlisunnetski tarikati - derviški redovi obavljaju svoju misiju, samostalno uređujući pitanja koja se tiču njihova tarikatskog djelovanja.

Rijaset putem Uprave za pravne i administrativne poslove vodi Registar derviških ustanova na području Islamske zajednice.

Rijaset putem Uprave za vjerske poslove sarađuje sa derviškim redovima i njihovim udruženjem.

Kontakt:

Udruženje derviških redova „Tarikatski centar u BiH“ Sarajevo,

Adresa: Halilbašića 18, 71 000 Sarajevo.