A+ A A-

Mešihati Islamske zajednice

Status mešihata u ustrojstvu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini definiran je članovima 46, 47, 48, 49. i 50. Ustava Islamske zajednice.

U Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji pored predstavničkog tijela – Sabora, organizovani su mešihati kao vjerski i administrativno-upravni organi.

Na čelu Mešihata je predsjednik mešihata koji se bira propisanom procedurom.  Strukturu mešihata uređuje nadležno predstavničko tijelo-Sabor.

Mešihat je za svoj rad odgovoran predstavničkom tijelu na svom području i najvišim organima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Objedinjene godišnje izvještaje Mešihat podnosi Rijasetu i Vijeću muftija.

Općim aktom koji donosi predstavničko tijelo na području mešihata uređuju se pitanja vezana za mešihat kao što su organizacija, izbor i nadležnost organa i druga pitanja.

Opći akti iz stava 1. stupaju na snagu danom njihovog donošenja a primjenjuju se po pribavljenoj saglasnosti Sabora Islamske zajednice u BiH o usklađenosti sa Ustavom Islamske zajednice.

Mešihati Islamske zajednice su:

- Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj,

- Mešihat Islamske zajednice u Sloveniji, i

- Mešihat Islamske zajednice u Srbiji.