Promo banner

A+ A A-

Uprave i članovi Rijaseta

Uprave i članovi Rijaseta

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je najviši izvršni organ za vjerske, obrazovne, ekonomske, finansijske, pravne, administrativne i druge poslove Islamske zajednice.   

Rijaset se organizira kroz uprave kao stručne, administrativno-upravne cjeline na čijem čelu se nalaze direktori uprava i druge organizacione jedinice na čijem čelu se nalaze rukovodioci organizacionih jedinica.

Uprave Rijaseta su:

1. Uprava za vjerske poslove,

2. Uprava za obrazovanje i nauku,

3. Uprava za ekonomske i finansijske poslove,

4. Uprava za pravne i administrativne poslove,

5. Uprava za vanjske odnose i dijasporu.

Organizacione jedinice Rijaseta su:

1. Ured za zekat,

2. Ured za hadždž i umru,

3. Ured za društvenu brigu,

4. Izdavački centar El Kalem

Članovi Rijaseta

Rijaset sačinjavaju direktori uprava, zamjenik reisu-l-uleme i reisu-l-ulema, koji je na čelu Rijaseta te rukovodi i predsjedava Rijasetom:

- Reisu-l-ulema

- Zamjenik reisu-l-uleme

- Direktor Uprave za vjerske poslove

- Direktor Uprave za obrazovanje i nauku

- Direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu

- Direktor Uprave za administrativne i pravne poslove

- Direktor Uprave za ekonomske i finansijske poslove


Sjedište Rijaseta

Kovači br. 36, 71 000 Sarajevo
Tel : 033/289-700