A+ A A-

Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru

Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru nastavlja tradiciju najranijih vjersko-obrazovnih ustanova u Sandžaku, koje su nastale u vrijeme Osmanlija od 1461. do 1912. godine. Zapravo, prva obrazovna institucija u Sandžaku je nastala 1461. kada su postavljeni temelji Novom Pazaru, sagrađena Isa-begova džamija i pored nje prvi sibjan-mekteb.

Na zasjedanju Sabora Islamske zajednice Sandžaka, održanom 12.01.2001. godine donijeta je odluka o osnivanju Islamske pedagoške akademije u Novom Pazaru. Kasnije, odlukom Sabora Islamske zajednice u Srbiji, Islamska pedagoška akademija prerasta u Fakultet za islamske studije. Preimenovanje je donijelo i promjenu radnog prostora. Iz učionica u objektu medrese, Fakultet za islamske studije je premješten u zgradi Islamske ustanove u centru grada. Na ovom mjestu je bila sagrađena prva džamija u Novom Pazaru koja je porušena 1461. godine, a na njenim temeljima je sagrađena zgrada islamskih ustanova 1938. godine. Ova zgrada 1948. godine je nacionalizovana da bi, Zakonom o vraćanju imovine vjerskim zajednicama 2006. godine, Islamska zajednica ponovo preuzela ovaj objekat na upotrebu i raspolaganje. Nakon što je zgrada sačuvana od daljeg otuđivanja, Islamska zajednica je, postavši njen punopravni vlasnik, odlučila da u njoj smjesti Fakultet za islamske studije, gdje su se našli povoljni uslovi za izvođenje nastave.

Islamska pedagoška akademija je postavila temelje visokom školstvu u Sandžaku, jer prije nje nije postojala ni jedna viša škola niti fakultet, dok u kasnijem periodu dolazi do otvaranja mnogih privatnih i državnih isturenih odjeljenja, fakulteta i univerziteta. Akademija je, nakon dvije godine svog postojanja, dakle 2003. godine, prerasla u trogodišnji studij pod imenom «Islamska akademija», da bi nakon toga 2005. godine, odlukom Mešihata, prerasla u četverogodišnji studij pod imenom «Akademija islamskih nauka». Na osnovu odluke Sabora Islamske zajednice Sandžaka od 06.05.2006. godine, Akademija je preimenovana u «Fakultet za islamske studije» sa dva smjera – smjer islamskih nauka i pedagoški smjer.

Danas raspolaže znatno brojnijim nastavnim kadrom. Preimenovanje je donijelo i promjenu nastavnih prostorija. Iz Mešihatovih učionica, FIS je premješten u Zgradu islamskih ustanova. Na ovom mjestu je bila sagrađena prva džamija u Novom Pazaru koja je porušena 1461., a na njenim temeljima je sagrađena Zgrada islamskih ustanova 1938.godine. Tu su bili smješteni Islamska zajednica, Medresa, Merhamet i Gajret. Godine 1948. ova zgrada je nacionalizovana da bi, Zakonom o vraćanju imovine vjerskim zajednicama 2006.godine, Islamska zajednica ponovo dobila ovaj objekat na uporebu i raspolaganje. Nakon što je sačuvana od daljeg otuđivanja, Islamska zajednica je, postavši njen punopravni vlasnik, odlučila da Fakultet za islamske studije smjesti u njoj, gdje su se našli povoljni uslovi za izvođenje nastave.

Unutrašnji radni prostor je potpuno prilagođen Fakultetu, tako da ima dovoljno prostorija za izvođenje nastave, kabinete za profesore, studentsku službu itd. Sem prostorskih, radi se po znatno poboljšanim uslovima, planovima  i programima. Naravno, ne možemo reći da su stvari dovedene do onog nivoa koji je potreban. Prije bi se reklo da su to procesi koji se odvijaju na način kojim smo mi ne samo zadovoljni, nego i ponosni, iako nam na putu daljeg napretka predstoji još puno rada.

Fakultet za islamske studije se nalazi u okviru IZ-e, koja je njegov osnivač, i ravnopravan je sa drugim fakultetima i visokoškolskim ustanovama u Srbiji. Sabor Islamske zajednice, tada u Sandžaka, a danas Sabor Islamske zajednice u Srbiji. Fakultet se nalazi na spisku visokih škola u ovoj Državi, a u narednom periodu očekuje se i određena finansijska potpora od strane odgovarajućih ministarstava. Zahvaljujući Fondu za stipendiranje učenika i studenata, koji djeluje u okviru IZ-e, te stipendijama koje obezbjeđuje Ministarstvo vjera, svake godine tridesetak studenata bivaju stipendirani.

Fakultet za islamske studije je, bez sumnje, udario temelje visokom školstvu u Sandžaku, a Novi Pazar je postao studentski grad, trasirajući put novoosnovanim univerzitetima.

KONTAKT

Adresa: Ul. Rifata Burdžovića br. 1, 36300Novi Pazar, Srbija

Tel/fax: +381 20 316 904

e-mail: sekretar@fis.edu.rs

web: www.fis.edu.rs