A+ A A-

Izdavački centar El-Kalem

Izdavački centar El-Kalem

Rukovodilac Izdavačkog centra Rijaseta El-Kalem je Mesud Smajić.

Sjedište: Gazi Husrev-begova ulica br. 56, 71 000 Sarajevo

Tel./fax:+387/33/532-255

Mail:

Član 27 Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta regulira djelatnosti Izdavačkog centra Rijaseta El-Kalem na sljedeći način:

- Izdavački centar Rijaseta El-Kalem obavlja poslove izdavaštva od značaja za Islamsku zajednicu. Odgovoran je za: izbor, prevođenje, otkup prava, pripremu, štampanje i distribuiranje svojih izdanja prema planu i programu koji predloži a koji odobri Rijaset. El-Kalem obavlja poslove objavljivanja publikacija i knjiga koje predlažu druge institucije ili organi unutar Zajednice. El-Kalem obavlja poslove centralne izdavačke kuće Islamske zajednice. Izrađuje strategiju i planove svoga poslovanja te osigurava da je izdavački centar operativno i finansijski održiv.

Izdavački centar El-Kalem je odgovoran za svoj rad Upravi za obrazovanje i nauku, odnosno Rijasetu.