A+ A A-

Islamski pedagoški fakultet u Zenici

Islamski pedagoški fakultet u Zenici je osnovan u augustu 1993. godine Odlukom Sabora Islamske zajednice Bosne i Hercegovine br. 6/93, od 28.08.1993. godine.

Time je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini dobila novu vrstu obrazovne institucije, koja se svojom temeljnom odgojno-obrazovnom svrhom i vjersko-pedagoškim nagnućem, u znatnoj mjeri, nadovezuje na tradicijuDaru‑l‑muallimina. Osnivanjem ovakve institucije nastojalo se reagirati na promijenjene kulturno-religijske okolnosti, koje su nastupile nakon demokratskih promjena u bosanskohercegovačkom društvu i zadobiti nužne pretpostavke za kompetentniji odgovor na nove odgojno-obrazovne izazove.

Sabor Islamske zajednice je 12.10.1993. god. donio Odluku o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Akademije. Prvi predsjednik je biomr. Muhamed Arnaut, a članovi Mahmut ef. Karalić, Besim Spahić, Raif Hrgić, Bedrudin Salčinović, mr. Muhamed Hodžić, dr. Adem Hadžić, Ejub ef. Dautović i hfz. Halil ef. Mehtić.

Na svojoj prvoj sjednici Upravni odbor Akademije je donio odluku o izradi Pravila i ostalih njenih normativnih akata, te raspisao Konkurs za izbor dekana Akademije, a na svojoj drugoj sjednici, održanoj 3. novembra 1993. godine, za vršioca dužnosti dekana imenovao prof. Nusreta Isanovića.

Nakon izbora organa upravljanja Akademija je upisana u Registar ustanova kod Višeg suda u Zenici, Rješenjem broj: U/I-560/93.

Prije nego što je izvršen izbor i prijem nastavnika, te raspisan Konkurs za prijem studenata prve generacije, formirani su stručni timovi za izradu Pravila, pravilnika i Nastavnog plana i programa.

U izradi Pravila Akademije, pored dekana učestvovali su: prof. Husejn Serdarević, mr. Muhamed Hodžić, mr. Muhamed Arnaut, prof. dr. Ahmed Gavranović i Fahrudin Vojvodić.

Za vršioca dužnosti sekretara Akademije imenovan je Fahrudin Vojvodić, diplomirani pravnik iz Zenice, koji je u ulozi prvog sekretara Akademije dao znatan doprinos primjerenom formalno-pravnom i administrativnom utemeljenju Akademije.

Upravni odbor Akademije je, također, donio Odluku o imenovanju komisije za izradu Nastavnog plana i programa Akademije. U sastavu Komisije bili su: dr. Ibrahim Krzović, predsjednik, Hasan ef. Makić, član i Ramiza Ibrahimović, član. U izradi Nastavnog plana i programa Akademije sudjelovali su: prof. Nusret Isanović, hfz. Halil Mehtić, prof. Hasan Makić, mr. Muhamed Arnaut i mr. Muhamed Hodžić.

Nastavni plan i program Akademije je usvojen odlukom Upravnog odbora Akademije na drugoj redovnoj sjednici.

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika Islamske pedagoške akademije u Zenici je raspisan 16.10.1993. god., odlukom Upravnog odbora Akademije broj: 12/93.

Formirana je Matičarska komisija za izbor nastavnika i saradnika Akademije. Matičarsku komisiju sačinjavali su: prof. dr. Ibrahim Krzović, prof. dr. Ahmed Gavranović, mr. Muhamed Hodžić, dr. sc. Muhamed Šestić i mr. Muhamed Arnaut.

Upravni Odbor Akademije je 05.12.1993., na osnovu prijedloga Matičarske komisije, donio odluku o izboru nastavnika i saradnika br. 30/93.

Odlukom Upravnog odbora broj: 15/93, 03.11.1993. god. obrazovana je komisija za upis studenata. Sastav Komisije činili su: hfz. Halil ef. Mehtić, predsjednik, mr. Muhamed Arnaut, prof. Nusret Isanović, dr. sc. Muhamed Šestić i dr. Adem Hadžić, članovi.

Konkurs za upis 60 redovnih studenata u prvu godinu redovnog studija na Akademiji raspisan je 12.10.1993. god., a konkurs za upis 50 vanrednih studenata raspisan je 03.11.1993. god.

Kvalifikacioni ispit je održan 17. i 18. novembra 1993., a prijemni ispit je održan 22. i 23. novembra 1993. godine.

U redovni studij primljena su 63, a u vanredni 49 studenata.

Nastava na Akademiji počela je 06. decembra 1993. godine sa časovima Kiraeta.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta FBiH, nakon neposrednog uvida u ispunjenje uvjeta za početak rada Akademije, donijelo je Rješenje br. 03-612-5800/94, na osnovu kojeg Islamska pedagoška akademija u Zenici može vršiti obrazovanje studenata koji će u dvogodišnjem trajanju nastavno-naučnog procesa sticati stručni naziv nastavnik Islamske vjeronauke.

Dana 6. septembra 2004. god. potpisan je ugovor o priključenju Islamske pedagoške akademije u Zenici u Univerzitet u Zenici. Ispred Akademije Ugovor su potpisali predsjednik Upravnog odbora mr. Ejub ef. Dautović i dekan Akademije doc. dr. Šukrija Ramić, a ispred Univerziteta u Zenici predsjednik Upravnog odbora Univerziteta prof. dr. Kemal Subašić i vršilac dužnosti rektora Univerziteta prof. dr. Safet Brdarević.

KONTAKT

Adresa: prof.  Juraja Neidharta 15, 72000 Zenica

Tel.: 032 402-919

Fax: 032 402-919

Email: info@ipf.unze.ba

Web: www.ipf.unze.ba