Promo banner

A+ A A-

Gazi Isa-begova medresa u Novom Pazaru

Gazi Isa-begova medresa u Novom Pazaru

Turski putopisac Evlija Čelebija u svojim je defterima zabilježio da je 1661. godine u Sandžaku bilo 11 medresa, od toga pet u Novom Pazaru. Među njima bila je i Sinan-begova medresa koja datira iz XV stoljeća, a koja je kasnije dobila ime po Gazi Isa-begu Ishakoviću, velikom vakifu i osnivaču Novog Pazara i Sarajeva. U septembru 1946. godine Medresa prestaje s radom da bi, padom komunizma 1990. školsko zvono oglasilo njen novi početak. Šest godina kasnije počela je sa radom žensko odjeljenje Medrese u Novom Pazaru, 2001. godine i žensko odjeljenje u Rožajama, a 2014. žensko odjeljenje u Preševu.

Škola polumilenijskog trajanja - Gazi Isa-begova medresa ima muško i žensko odjeljenje u Novom Pazaru, te ženska odjeljenja u Rožajama i Preševu. Nastava u odjeljenjima u Novom Pazaru i Rožaja izvodi se na bosanskom, a u Preševu na albanskom jeziku.

U Medresi je radno angažirano gotovo 100 osoba, od kojih je u realizaciji nastavnog procesa uključeno oko 70 profesora i odgajatelja, svi sa visokom stručnom spremom, od toga; dva doktora nauka, šest magistara, od kojih su trojica hafiza Kur’ana Časnog. Profesori naše medrese su svršenici fakulteta u Egiptu (Al-Azhar), Sarajevu (FIN), Turskoj, Siriji, Libanu, Fakulteta za islamske studije u N. Pazaru. Ostatak uposlenih, njih oko 30, angažiran je u pomoćnim službama u Novom Pazaru i isturenim odjeljenjima.

Nastavni proces je obogaćen vannastavnim aktivnostima, kao što su: sekcija Kur’ana u saradnji sa školom Kur’ana Časnog, te sekcije stranih jezika, sportska, horska, dramska, literarna, novinarska -uređivanje učeničkog lista Softa, jedinog učeničkog lista u široj regiji.

Medresa raspolaže sa tri odvojene zgrade sa internatskim smještajem za učenike ukupne korisne površine od 2150 m2, te prostorom za izvođenje nastave u Preševu, bez internata. Kapacitet internata za smještaj u muškom odjeljenju je 110 kreveta, dok je kapacitet ženskog internata 130 kreveta, 80 u Novom Pazaru i 50 u Rožaju. Također, raspolažemo i sa tri kabineta za informatiku sa oko 60 računara. Medresa, nažalost, nema sportsku salu pa je tako prinuđena koristiti prostore drugih škola, što je vrlo često problem, ili sportskog centra, koji svoje usluge naplaćuje.

 

KONTAKT:

Adresa: Gradska br. 1, Novi Pazar 36300

Tel/fax: +381 20 311 770

Email: medresa@ptt.rs

Web: www.medresa.net