Promo banner

A+ A A-

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću osnovan je odlukom Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 23.12.1995. godine. Ustvari, preteča Fakultetu je bila Islamska pedagoška akademija kao viša škola, a prevashodna zadaća njenog osnivanja bilo je obrazovanje kadra za izvođenje nastavnog predmeta Islamska vjeronauka u osnovnim i srednjim školama.

Islamska pedagoška akademija u Bihaću je potpisivanjem ugovora o udruživanju u Univerzitet u Bihaću 20. juna 1997. godine, kojeg je Skupština Unsko-sanskog kantona potvrdila svojom saglasnosnošću 15. augusta 1997. godine, postala pridruženom članicom Univerziteta u Bihaću sa pravima i obavezama kao i ostale članice.

Odlukom Sabora IZ-e donesenom 25.09.2004. godine Akademija je preimenovana u Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Četrnaestog septembra 2005. godine Fakultet je transformisan sa dvogodišnjeg na trogodišnji studij. Tom reformom studijski program je usklađen po bolonjskim principima 3+2+3, uz uvođenje ECTS bodova.

Od akademske 2015/16. godine, nastava na studiju prvog ciklusa studija traje četiri godine ili osam semestara.

S ciljem realizacije planskog razvoja Fakultet je akademske 2009/2010. godine upisao I generaciju studenata na master studij, odnosno II studijski ciklus, a u akademsku 2012/2013. godinu upisao je I generaciju studenata na novootvoreni studijski odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb.

Od početka rada Fakultet je bio smješten u zgradi Muftiluka u Bihaću, a od septembra 2002. godine u vlastitoj zgradi ukupne površine korisnog prostora cca 5.000 kvadratnih metara. U zgradi Fakulteta, osim predavaona, kabineta, amfiteatra, sala i kancelarija, smješten je Studentski dom kapaciteta 100 kreveta kao i Studentski restoran.

Fakultet je do sada objavio desetine knjiga, 8 zbornika radova, organizirao veliki broj okruglih stolova, simpozija, tribina, predavanja i naučnih konferencija.

KONTAKT:

Adresa: Žegarska aleja br. 14, 77000 Bihać

Telefon:

+387/37/220165 (dekan)

+387/37/220162 (sekretar)

+387/37/228161 (studentska služba)

+387/37/228160 (fax)

E-mail adresa: ipfbihac@bih.net.ba

Web: www.ipf.unbi.ba