A+ A A-

Fakulteti Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

U okviru odgojno-obrazovnog sistema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini djeluju četiri visokoškolske ustanove od kojih su neke također i pridružene članice pojedinih univerziteta. Sve četiri ustanove pored dodiplomskog studija nude i odgovarajuće postdiplomske cikluse studija.

Fakulteti koji djeluju i okviru odgojno-obrazovnog sistema Islamske zajednice su:

- Fakultet islamskih nauka u Sarajevu;

- Islamski pedagoški fakultet u Bihaću;

- Islamski pedagoški fakultet u Zenici te

- Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru.