Promo banner

A+ A A-

Behram-begova medresa u Tuzli

Behram-begova medresa u Tuzli

Behram-begova medresa u Tuzli je najstarija obrazovna institucija u sjeveroistočnoj Bosni i među najstarijim je medresama našega podneblja. Relevantni historijski izvori navode da je počela s radom prije 1626. godine. Zgrada Medrese u 19. stoljeću je sagrađena u arapsko-maurskom stilu, a tokom svoje povijesti je više puta restaurirana i dograđivana.

Prijelomni događaj u radu Medrese je dolazak hafiza Salih-ef. Sivčevića na mjesto upravitelja 1922. godine. On je uveo reforme koje su imale za cilj da poboljšaju njen rad, a najznačajnije su:

- uvodi se razredna nastava, prvo dva razreda 1923., a kasnije pet razreda;

- školske 1923/24 obnavlja zgradu Medrese i u nju smješta i internat za učenike;

- osniva kuhinju za učenike, u spavaonice unosi krevete, a u učionice klupe;

- u nastavni program uvodi svjetovne predmete;

- uvodi internatske propise i pravila;

- od 1923. godine uvodi prijemni ispit iz kiraeta i uslovljava upis završenom osnovnom školom;

- 1924. godine formira savremenu biblioteku.

Ovaj način rada u Medresi primjenjivao se sve do prekida njenog rada 15. januara 1949. godine. Nastavni plan i program se stalno usavršavao što je znatno uvećalo i zainteresiranost učenika za pohađanje Medrese.

Pred Drugi svjetski rat Medresa je imala ukupno dvadeset prostorija u kojima se moglo smjestiti 120 učenika.

U nastavi je korišteno preko 100 udžbenika, a izučavalo se 25 nastavnih predmeta. Medresa je radila i tokom rata, ali u veoma teškim uslovima.

Školske 1948/49 godine učenici su nakon povratka sa zimskog odmora, 15. januara, obaviješteni da se rad Medrese obustavlja do daljnjeg. Medresu je tada pohađalo oko 100 učenika. Od tog broja 24 učenika nastavili su školovanje u Mektebi-nuvabu (Šerijatska sudačka škola) u Sarajevu i neki su postali i kadije. Zgrada Medrese je srušena 1974. godine. Od cijelog objekta ostala je samo porta (kapija) koja je restaurirana prvi put 1975. godine, a potom i 1990. i 1997. godine.

Značajno svjedočanstvo o kvalitetu obrazovanja je navod hadži Mehmed-ef. Handžića da su svršenici ove Medrese bili veoma dobri poznavaoci arapskog jezika.

Tokom 323 godine rada Medrese (1626.-1949.) u ovoj najstarijoj obrazovnoj instituciji sjeveroistočne Bosne predavači su bili najznačajniji alimi i profesori ovoga kraja:

- h. Muhamed Hakki ef. Čokić (tuzlanski muftija),

- h. hfz. Šahbaz ef. Husić,

- hfz. Salih ef. Sivčević (upravitelj),

- hfz. Hasan ef. Smajlović (upravitelj),

- Ševket ef. Šabić (muderris i pomoćnik upravitelja),

- Ibrahim ef. Čokić,

- hfz. Muhamed ef. Husić,

- kurra-hafiz Ahmed ef. Redžebašić,

- Adem ef. Ažderić,

- dr. Ismet Smajlović,

- Mehmed Meša Selimović,

- Ibrahim Imširević (kadija),

- Husejn Dubravić i

- Omer Džudža.

Nakon 44 godine prekida, rad Medrese je reaktiviran 1993. godine. Prijemni ispiti su održani 28. augusta, a nastava je počela 6. oktobra iste godine. Nastavu je počelo pohađati 77 učenika i 40 učenica, a organizirana je iznajmljenim prostorijama.

Godine 1994. Medresa se preselila u restauriranu zgradu čiji su prostori prilagođeni njenim potrebama. Kompleks Behram-begove medrese u Tuzli danas se sastoji od školskih, internatskih zgrada i vakufskog objekta i novoizgrađene džamije.

Od 1993. godine u Behram-begovoj medresi neprestano se ulažu napori za poboljšanje kako prostornih tako i organizacijskih uvjeta za ostvarenje što kvalitetnijih odgojno-obrazovnih rezultata.

 

KONTAKT

Adresa: Behram-begova 1, 75 000 Tuzla

Telefon: +387 35 281 151

Fax: +387 35 281 154

E-mail: medresa@bih.net.ba

Web: www.bbm.edu.ba