A+ A A-

Muftijstvo goraždansko

Sjedište: Goražde

Adresa: Trg branilaca bb, 73 000 Goražde

Tel/fax: +387 38 224 114

e-mail: muftijstvogz@rijaset.ba

Muftija: Remzija ef. Pitić

 

Vrijeme osnivanja: Oktobar 1993. godine, 19. januara 1994. godine imenovan muftija.

 

Medžlisi:

Medžlis IZ-e Čajniče

Medžlis IZ-e Foča

Medžlis IZ-e Goražde

Medžlis IZ-e Rogatica

Medžlis IZ-e Rudo

Medžlis IZ-e Ustikolina

Medžlis IZ-e Višegrad

Medžlis IZ-e Žepa