A+ A A-

Zajednice Bošnjaka u dijaspori

Status Islamskih zajednica Bošnjaka u dijaspori definiran je članom 51. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Islamska zajednica u dijaspori organizira se po jedinstvenim i jednakim principima preko krovnih organizacija, formiranih za jednu ili više zemalja, koje imaju svoje predstavničke i izvršne, odnosno upravne organe. 

Način organiziranja Islamske zajednice u dijaspori uređuje se posebnim aktom koga donosi Sabor.