Promo banner

A+ A A-

Muftijstvo sarajevsko

Adresa: Ferhadija 2/1, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kontakt broj: +387 (0) 33 220 335, fax +387 (0) 33 223 150

Email: info@muftijstvosarajevsko.ba

Web-site: www.muftijstvosarajevsko.ba

Muftija: dr. Nedžad ef. Grabus

Sekretar muftijstva: Rijad Delić

Muftiluk sarajevski se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Teritorijalno se prostire na oba entiteta, Federaciju BiH i RS. Većina medžlisa je u Federaciji dok je Medžlis Islamske zajednice Kaljina i dio džemata Trnovo (MIZ Sarajevo) na teritoriji RS-a. Obuhvata području Kantona Sarajevo, dijelove  Zeničko-dobojskog i Srednjo-bosanskog Kantona, a jedan džemat je na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona (Prača). Na području Muftiluka sarajevskog nalazi se 10 medžlisa, 284 džemata, 343 izgrađene džamije, 172 mesdžida, 334 mekteba (punkta) i 15 tekija. U stalnom radnom odnosu uposleno je 204 imama, 9 muallima i 201 vjeroučitelj.  Na području Muftiluka sarajevskog nalaze se Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu, Medresa Osman-ef. Redžović u Čajangradu i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu.

Medžlisi

Muftiluk sarajevski obuhvata deset medžlisa i to: Breza, Fojnica, Gračanica k/V, Kakanj, Kaljina, Kiseljak, Olovo, Sarajevo, Vareš i Visoko.

Biografija muftije sarajevskog

Dr. Nedžad ef. Grabus rođen je 1968. godine u Travniku. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu 1987. godine i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu (1994), gdje je magistrirao (2001) i doktorirao (2008).

Predavač je akaida na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i član Sabora IZ u BiH. Radio je u Vjersko-prosvjetnoj službi Rijaseta i kao saradnik na Radiju BiH od 2001. do 2003. godine kao urednik Religijskog programa, također je dugogodišnji saradnik TV Sarajevo.

Objavio je veći broj stručnih tekstova radova među kojima su:  „Mogućnosti islamskoga djelovanja posredstvom elektronskih medija“ (1995); „Islam u BH medijima u oskudici vjerskog novinarstva“ (2000); „O prednosti vjerovjesnika nad melekima“ (2001); „Šejh-Jujino tumačenje islamskoga vjerovanja – akaida“ (2002); te „El-Bagdadijevo učenje o temeljima imana“ (2002) i dr. Prevodio je također i tekstove Ekmeledina Ihsanoglua, Huseina Đoze, Džona L. Espozita (John L. Esposito, Tomaža Masnaka i dr.

Govori arapski, engleski i slovenački jezik.