A+ A A-

Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama

  • Published in
  • Kategorija: Direkcije, centri i agencije
  • Štampa , E-mail

Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS) osnovan je 24. augusta 2004. god. Osnivač je Islamska zajednica u BiH, uz podršku Vlade Tuzlanskog kantona.

U kratkom periodu svoga djelovanja, uspio se razviti u centar s potrebnom infrastrukturom (prostori i oprema su adekvatni za sve predviđene aktivnosti) i ljudskim resursima.

Od samog početka je uspostavljena čvrsta saradnja s Univerzitetskim kliničkim centrom u Tuzli i Zavodom za alkoholizam i druge toksikomanije u Sarajevu. Upravo iz ovoga Zavoda na rehabilitaciju dolazi najveći broj ovisnika, nakon završenog hospitalnog tretmana detoksikacije.

Centar je otvoren za sve dobronamjerne posjetioce koji se žele družiti sa štićenicima. Takve su posjete važne i zbog razbijanja stigme s ovisnika da su neprilagođeni i opasni za okolinu.

CROPS je otvoren za saradnju s drugim institucijama koje se bave problemom ovisnosti i preodgojem mladih osoba.

KONTAKT:

Adresa: Smoluća b.b., 75300Lukavac, Bosna i Hercegovina

E-mail:  centar@crops.ba

Telephone: +387 (0) 35 579 569

Fax: +387 (0) 35 579 569

web: www.crops.ba