A+ A A-

Održana sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

  • 0000

Danas je pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića održana 12. redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Na sjednici je razmatrano i usvojeno više odluka među kojima su i prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o polaganju mature u medresama, prijedlog davanja saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama NPP-a arapskog jezika u okviru prvog ciklusa na Fakultetu islamskih nauka, prijedlog Poslovnika o radu izvršnih odbora medžlisa, prijedlog Poslovnika o radu skupština medžlisa i prijedlog ugovora o pravima, obavezama i odgovornostima predsjednika izvršnih odbora medžlisa.

Rijaset je dao suglasnost na odluku o potvrđivanju izbora u naučna zvanja na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka. Razmatran je i usvojen prijedlog za davanje saglasnosti Fakultetu islamskih nauka za raspisivanje konkursa za izbor u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast Pedagogija i prijedlog za davanje saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici.

Imenovani su članovi Upravnog odbora Fondacije „Biserje“. Fondacija „Biserje“ osnovana je 2015. godine s ciljem podrške obrazovnim ustanovama Islamske zajednice.

Data je i saglasnost za imenovanje direktora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku nakon što je provedena konkursna procedure i nakon što je Školski odbor na tu poziciju izabrao Dževdeta ef. Šošića. Rješavana su i druga pitanja vezana za radno-pravni status, kao i kadrovska pitanja u Islamskoj zajednici.

Na kraju sjednice su razmatrani prijedlozi Ureda za društvenu brigu i odobrena pomoć većem broju projekata socijalne brige i podrške osobama sa posebnim potrebama.