A+ A A-

Održana 18. redovna sjednica Rijaseta

19 01 2024 01 sjednica rijaseta

Pod predsjedavanjem reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazovića danas je održana 18. redovna sjednica Rijaseta.

Nakon proučene sure Jasin i usvajanja dnevnog reda, usvajanja zapisnika sa 17. redovne sjednice te zapisnika s 4. vanredne sjednice, pristupilo se razmatranju usvojenih tačaka.

Razmatran je i usvojen Plan ramazanskih aktivnosti, koji je izradila Uprava za vjerske poslove; razmatrana je i usvojena informacija o realizaciji manifestacije Dani mekteba 2023.

U okviru dnevnog reda je razmatrana i usvojena informacija o vjerskom životu u kazneno-popravnim zavodima u Bosni i Hercegovini; te je razmatran i usvojen prijedlog finansijske podrške mektebima sa 150 i više upisanih polaznika.

Prijedlog za pokretanje reforme visokog obrazovanja Islamske zajednice u okviru dnevnog reda je razmatran i usvojen; kao i prijedlog za imenovanje organizacionog odbora za obilježavanje 120 godina od rođenja akademika Mehmeda Begovića.

Razmatran je i usvojen prijedlog za davanje saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i naknadama u Studentskom centru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini; kao i informacija o prijemu studenata u dom Studentskog centra IZ u BiH u akademskoj 2023./2024. godini.

Kao dio dnevnog reda je razmatran i usvojen prijedlog Odluke o dodjeli stipendija posebno nadarenim studentima; te prijedlog za davanje pozitivnog mišljenja na transformaciju vakufske imovine u Medžlisu IZ Brčko. Taj predmet je vraćen Medžlisu na ponovno razmatranje.

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaćama u Rijasetu, kao i prijedlog za odabir izvođača radova na Upravnoj zgradi Rijaseta na Kovačima razmatrani su u sklopu dnevnog reda. Drugi prijedlog je prolongiran za kasnije.

Razmatran je i usvojen prijedlog za nabavku novih službenih motornih vozila Rijaseta, te prijedlog za utvrđivanje cijene putovanja na hadž za 1445. h./2024. godinu.

U skladu s tim, razmatran je i usvojen prijedlog za davanje saglasnosti na Ugovor o prijevozu hadžija sa prijevoznikom Flynas, razmatran je i usvojen prijedlog za davanje saglasnosti na dinamiku plaćanja po Ugovoru o prijevozu hadžija sa kompanijom Flynas i plaćanja po ugovoru zaključenom sa Hotelom Maen Tower u Medini.

U okviru dnevnog reda su razmatrani i usvojeni prijedlozi za odobrenje finansijske pomoći, kao i druga pitanja iz nadležnosti Rijaseta, radno-pravni statusi i kadrovska pitanja, te neka tekuća pitanja.

(Preporod.info)