A+ A A-

Predstavnice Ureda za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice učestvovale na 2. konferenciji o migracijama

18 12 2023 02 ured seminar

Društvo crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine danas je u Sarajevu, pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, organiziralo 2. konferenciju o migracijama.

Konferenciji su prisustvovale predstavnice Ureda za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice mr. Emina Bešlija i Amela Brdar, stručni saradnici u Uredu.

- Rijaset Islamske zajednice pruža kontinuiranu podršku vladinim i nevladinim organizacijama, a putem Ureda za društvenu brigu. Na poziv crvenog krsta/križa danas prisustvujemo 2. konferenciji o migracijama, kao parteri u pružanju podrške ovoj organizaciji. Kao što je poznato, Rijaset Islamske zajednice među prvima pruža pomoć i podršku u okolnostima kada je to potrebno, djeluje urgentno u svim kriznim situacija. Iz tog razloga, čini nam posebno zadovoljstvo što smo i danas dio tima ove konferencije - izjavila je mr. Bešlija.

Haris Magrdžija, koordinator za migracije u Društvu crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, današnju konferenciju je ocijenio kao izvrsnu priliku da se sa različitim vladinim akterima, predstavnicima UN organizacija, domaćih organizacija, razgovara o komplementarnoj saradnji u odgovoru na migrantsku situaciju u našoj zemlji.

- Fokus je potreba jačanja lokalnih kapaciteta u procesu tranzicije. Predstavili smo i Deklaraciju o položaju i ulozi strukturi Društva crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine u oblasti migracija, gdje smo istaknuli spremnost naše strukture da u narednom periodu izvršimo naš mandat kao pomoćni organ vlastima, te da budemo aktivni ne samo u odgovoru, nego i procesu upravljanja humanitarnim aspektom migrantske situacije - kazao je on.

Posebno zadovoljstvo je iskazao zbog prisustva predstavnica Ureda za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice.

- Od prvog dana od kada radimo do danas, u kontinuitetu smo imali podršku Rijaseta Islamske zajednice, putem Ureda za društvenu brigu. Bilo je situacija kada smo trebali urgentnu pomoć i podršku i nailazili smo na otvorena vrata kada je u pitanju podrška Rijaseta Islamske zajednice - poručio je on.

Konferencija se sastojala od tri panela: Značaj saradnje i partnerstva Međunarodnog pokreta Crvenost krsta/križa i Crvenog polumjeseca sa Društvom Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine po pitanju migracija; Lokalizacija humanitarne aktivnosti - jačanje lokalnih humanitarnih aktera kroz proces tranzicije upravljanja migracijama; Partnerstvo DCK BiH i UN-ovih agencija u koordiniranom humanitarnom odgovoru na kretanja stanovništva u okviru Zajedničke deklaracije o namjerama između DCK BiH i UN BiH.

Organizirana je povodom Međunarodnog dana migrantske krize.

(Preporod.info)