A+ A A-

Održana 11. redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

30 08 2023 01 sjednica rijaseta

U Sarajevu je danas pod predsjedavanjem reisul-uleme Husein-ef. Kavazovića održana 11. redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Na sjednici je usvojen Plan i program za polaganje stručnog ispita imama, hatiba, muallima i muallīma, te utvrđena visina troškova polaganja ovog stručnog ispita.

Također, usvojen prijedlog Odluke o organiziranju 15. takmičenja u hifzu Kur'ani-kerima na nivou Bosne i Hercegovine, te usvojen prijedlog za nostrifikaciju idžazetname iz oblasti kiraeta (hifza) kandidata Adisa Osmanovića, te je tako doneseno rješenje o nostrifikaciji predmetne idžazetname i priznavanju kandidatu zvanja hafiza.

Rijaset je na današnjoj sjednici dao saglasnost za izmjene i dopune Nastavnog plana i programa na programu Master islamskih studija na Fakultetu islamskih nauka, odobrio realizaciju fakultativne nastave iz likovnog i muzičkog odgoja u Behram-begovoj medresi u Tuzli, te donio odluku o dodjeli udžbenika Medresi "Reis Ibrahim-ef. Maglajlić" u Banjaluci.

Na sjednici je usvojen i Izvještaj o realizaciji budžeta Islamske zajednice u BiH i ustanova za prvih šest mjeseci ove godine, Izvještaj o organizaciji hadža 1444.H./2023. godine, kao i Izvještaj o realizaciji Akcije kurbani za a 2023. godinu.

Danas je data i saglasnost za uspostavu prava služnosti na vakufskoj parceli dobojskog džemata Ahimbašići, te data saglasnost Vakufskoj direkciji za izradu projektne dokumentacije za sanaciju kanalizacione mreže u kompleksu "Gazzaz".

Rijaset je danas dao i saglasnost na Statut Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj, te saglasnost za izgradnju objekta uz parcelu Rijaseta na Vlašiću.

Na sjednici su razmatrana i brojna druga pitanja iz nadležnosti Rijaseta, radno-pravni statusi i kadrovska, te tekuća pitanja.

(Preporod.info)