A+ A A-

Održan sastanak kolegija direktora medresa Islamske zajednice u BiH

10 11 2022 03 kolegij medrese

Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organizirala je redovni sastanak kolegija direktora medresa koji je održan pod predsjedavanjem direktora Uprave prof. dr. Dževada Hodžića, u Uporavnoj zgradi Rijaseta, u srijedu 9. novembra tekuće godine.

Na sastanku su, pored ostalog, analizirana aktuelna pitanja u vezi sa odvijanjem odgojno-obrazovnog rada u prvom polugodištu 2022/23. školske godine. Izraženo je zadovoljstvo sa upisom planiranog broja učenika u tekuću školsku godinu. U prve razrede osam medresa Islamske zajednice upisano je ukupno 788 učenika u 33 odjeljenja, a ukupni broj učenika u 125 odjeljenja je 2.841.

Kontinuirano je i mnogostrano nastojanjnje menadžmeta medresa da upotpuni infrastukturne uvjete za odvijanje nastavnog procesa i uskladi ih sa savremnim potrebama te optimalizira rad i boravak učenika u učeničkim domovima. Profesori i učenici medresa, uz unapređenje kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa, daju izražen doprinos u oblikovanju povoljnijeg društvenog ambijenta kroz realizaciju brojnih programa i aktivnosti.

Direktori medresa upoznati su i sa pripremama koje vrši Uprava za obrazovanje i nauku za realizaciju takmičenja koje će sadržavati tekstove objavljene na web-stranici Izložbe “Pod nebom vedre vjere – Islam i Evropa u iskustvu Bosne”. Usvojene su propozicije za realizaciju takmičenja za učenike medresa i gimnazija čiji je osnivač Islamska zajednica. Kvalifikaciona takmičenje realizirat će se u svim školama interno dok će se takmičenje predstavnika srednjškolskih ustanova održati u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku, 17. decembra 2022. godine. Ovo takmičenje realizira se u okviru Projekta Izložbe i 1. međumarodnog takmičenja za učenike srednjih škola “Pod nebom vedre vjere – Islam i Evropa u iskustvu Bosne”.

Na sastanku su dodatno razmatrani aktuelni izazovi u vezi sa povećanjem troškova smještaja učenika u domovima, prioriteni prijedlozi za izradu novih udžbenika za potrebe učenika medresa, te mogućnosti za usješniju realizaciju vannastavnih aktivnosti kojima se potiču i povećavaju učeničke kompetencije.

Uprava za obrazovanje i nauku i menadžment medresa, uz podršku Osnivača, i u narednom periodu kontinuirano će unapređivati infrastukturne uvjete, te analizirati i planirati programe i aktivnosti na unapređenju svih segmenata rada medresa, uz iznalaženje najoptimalnija rješenja koja će voditi unapređenju kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa, statusa medresa i afirmaciji njihove općedruštvene uloge.