Promo banner

A+ A A-

Seminar o važnosti i značaju međumuslimanskog dijaloga

  • 0101

Seminar sa imamima/mualimima Muftijstva goraždanskog o značaju i važnosti međumuslimanskog dijaloga u susretu sa različitim tumačenjima islama  održan je u organizaciji Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Centra za dijalog – Vesatijja u saradnji sa Muftijstvom goraždanskim 14. i 15. juna 2022. godine u Islamskom kulturno-obrazovnom centru u Goraždu.

Poseban naglasak bio je na onome što se naziva međumuslimanskim dijalogom. Na seminaru je bilo riječi o jedinstvu ummeta kao realnosti ili iluziji, mogućim poljima susreta i tačkama razdvajanja, o prilikama koje susret donosi, ali i opasnostima koje neodgovarajući pristup susretu sa sobom nosi.

Naglašena je važnost poznavanja različitih tokova u užoj i široj društvenoj zajednici kako bi se na odgovarajući način odgovorilo izazovima koji svaki susret pojedinačno i na svoj poseban način stavlja pred muslimane naše domovine i njihovu, može se slobodno reći, jedinu legitimnu instituciju koja se, na svim svojim organizacijskim nivoima, ima baviti organizacijom njihovog vjerskog života.