A+ A A-

Održan seminar Mreže mladih u Sarajevu

07 11 2023 03 seminar maldi sarajevo

Uprava za vjerske poslove i Uprava za vanjske poslove i dijasporu, u saradnji s muftijstvima Islamske zajednice realiziraju Seminar za članove Mreže mladih pod nazivom ''Kritičko mišljenje i medijska pismenost''. Prva faza projekta okončana je početkom oktobra tekuće godine dodjelom certifikata fasilitatorima koji su osposobljeni za samostalan rad po IOM metodologiji.

Druga faza projekta podrazumijeva realizaciju radionica tokom 2024. godine na području više medžlisa. U cilju priprema mladih za učešće u ovom projektu i obezbjeđivanja pozitivnog ambijenta, u petak, subotu i nedjelju, 3-5. novembra 2023. godine u Centru za lično i profesionalno usavršavanje u Sarajevu, održan je seminar za članove Mreže mladih Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini s područja medžlisa u kojima će se realizirati radionice. Organizator seminara su Uprava za vjerske poslove i Uprava za vanjske poslove i dijasporu u saradnji sa Svijetskom asocijacijom muslimanske omladine „WAMY“, Sarajevo.

U svečanom dijelu Programa, u petak, 3. novembra 2023. godine nakon proučenog ašereta u ime Uprave za vjerske poslove,  dr. Enes-ef. Svraka, voditelj Odjela za mekteb i mlade poselamio je prisutne, zahvalio na odzivu, upoznao s Programom i ciljem seminara, te uputio poruku i pored ostalog kazao mladima kako ih tokom seminara očekuju zanimljiva dva dana uz interesantne radionice. U ime Uprava za vanjske poslove i dijasporu, obratila se mr. Medina Mehmedović Mulalić, voditelj Odjela za saradnju s državnim institucijama i nevladinim organizacijama, uputila poruku, moderirala predstavljanjem učesnika, te ukratko predstavila radionice seminara ističući kako će ih iste osnažiti.

Nakon svečanog dijela Programa uvodno predavanje o temi Medijska pismenost i kritičko mišljenje, održao je mr. Muhamed Jusić, direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu i uveo učesnike u temu seminara koja je obrađena u naredna dva dana kroz šest radionica.

U subotu i nedjelju, 4 i 5. novembra u svojstvu moderatora, učesnike seminara kroz šest zanimljivih interaktivnih radionica vodili su treneri Ermin-ef. Zahirović i Sumedin-ef. Kobilica. Učesnici seminara podjeljeni su u dvije grupe i prvi dan seminara realizirane su četiri, a drugi dan tri radionice.

Drugi dan seminara nakon realiziranih radionice uslijedila je evaluacija seminara i kraća diskusija. Svi učesnici su kazali da im je drago što su prisustvovali seminaru, da su njihova očekivanja više nego ispunjena, da su zadovoljni sadržajem seminara, kvalitetom radionica, susretljivošću organizatora i suorganizatora, zahvalili su se organizatorima, moderatorima/ trenerima i asistentima seminara, te kazali da bi rado ovaj seminar preporučili i drugima.

Nakon evaluacije završne riječi uputili su treneri Ermin-ef. Zahirović i Sumedin-ef. Kobilica, te predstavnici uprava mr. Medina Mehmedović Mulalić i dr. Enes-ef. Svraka. Seminar je završen ispraćajem učesnika uz vidno zadovoljstvo ispunjenošću očekivanja od istog.

(Preporod.info)