A+ A A-

Dvije decenije Islamske zajednice Bošnjaka u Sjevernoj Americi

26 05 2023 02 iabna godisnjica

Islamska zajednica Bošanjaka u Sjevernoj Americi (IZBSA) kao krovna asocijacija bošnjačkih džemata jučer je obilježila 20 godina postojanja.

Osnivački sabor održan je u nedjelju, 25. maja 2003. godine / 24. rebiu-l-evvela 1424. hidžretske godine, na 8. susretima Bošnjaka Sjeverne Amerike u St. Louisu, kada je formirana krovna organizacija bošnjačkih džemata na području Sjeverne Amerike pod nazivom Islamic Association of Bosniaks in North America (IABNA), tj. Islamska Asocijacija Bošnjaka Sjeverne Amerike .

Tada su izabrani i prvi članovi Upravnog odbora, i to: Bajram-ef. Mulić (New York), predsjednik; Abdulah Đapić (Atlanta) potpredsjednik; Abdulah-ef. Polovina (Seattle) sekretar; Zekerija Alievski (Toronto), i Jasmin-ef. Huskić (Portland).

Glavni imam za Sjedinjenje Američke Države bio je Senad-ef. Agić, tada imam u ICC Chicago, a glavni imam za Kanadu bio je Tajib-ef. Pašanbegović, dugogodišnji imam u džematu Gazi Husrev-beg u Torontu. 

Skupštini su prisustvovali imami i delegati iz 18. džemata, 15 iz Sjedinjenih Američkih Država i 3 iz Kanade.  

Tada je usvojen i prvi moto IABNA-e, koji je glasio: "Bez uvezanosti u svoj džemat i zajednicu, Bošnjaci u dijaspori su bez opredjeljenja, a neopredjeljenost je stanje beskonačne opasnosti".

IABNA je počela sa 18 džemata 2003. godine, a četiri godine kasnije bilo je već 28 džemata. 2008. godine osnovano je sedam medžlisa i imenovano sedam oblasnih imama.

Na Saboru IABNA-e održanom u St. Louisu 2013. godine donesene su odluke o reorganizaciji IABNA-e, pa je ime promijenjeno u Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, odnosno Islamic Community of North American Bosniaks.

Također, izvršena je registracija u državi Arizona, te prihvaćen Statut i Pravilnik IZBSA usaglašen sa Statutom Islamske zajednice (IZ) u BiH, te izvršena Podjela IZBSA na četiri medžlisa, i to: Medžlis 1 - West (glavni imam. Abdulah-ef. Polovina), Medžlis 2 - Midwest (glavni imam hfz. Muriz-ef. Mešić), Medžlis 3 - Northeast (glavni imam Muris-ef. Neimarlija) i medžlis 4 - South (glavni imam Ismet-ef. Zejnelović).

Tada je usvojen je i novi logo ICNAB-a.

Za muftiju Islamske zajednice u Sjevernoj Americi Saboru IZ je 2018. godine imenovao Sabahudin-ef. Ćeman. Reisul-ulema Husein-ef. Kavazović na svečanoj inauguraciji u Phoenix, Arizona, 22.2.2020. godine uručio je muraselu muftiji Ćemanu, čime je na njega prenio svoja vjerska ovlaštenja.

U proteklih 20 godina Zajednica u Sjevernoj Americi je rasla, razvijala je i realizirala brojne projekte koji su doprinijeli jedinstvu Bošanjaka i svijesti o institucionalnom jedinstvu i vezi sa domovinom.