Promo banner

A+ A A-

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Strazburu Magistrirao Isah ef. Dacić

23 10 2018 04 imam isah ef francuskaNa Pravnom fakultetu, Odsjek islamistika, Univerziteta  u Strazburu 17. 09. 2018. godine magistrirao je Isah ef. Dacić, imam u bošnjačkom džematu u ovom gradu. Tema diplomskog rada bila je Organizacija islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kao model za organiziranje evropskih muslimana u cjelini. Isah ef. Dacić magistraski rad je napisao i odbranio na francuskom jeziku.

Na pitanje zašto je izabrao baš ovu temu Isah ef. Dacić je odgovorio: Veoma je puno neriješenih pitanja vezanih za pravilno razumijevanje muslimana u Evropi. Prema nezvaničnm podacima oko 45 miliona muslimana živi u Evropi, a islam je, također, druga najveća vjerska skupina u Evropi. Još uvijek su nedovoljno dobro organizirani i predstavljeni. Kao sada već dugogodišnji imam u dijaspori smatrao sam da i zbog sopstvenog naroda, a i zbog drugih trebamo pojasniti kako su Bošnjaci muslimani organizirani kao vjerska zajednica kako u  domovini tako i u dijaspori. Komisiji pred kojom sam branio master rad tema je bila veoma interesanta i ocijenili su je najvećom ocjenom.

Kažimo da Univerzitet u Strazburu predstavlja jednu od najvećih obrazovnih institucija u Francuskoj sa preko 40.000 studenata od kojih je 20% iz inostranstva. Studentima su na raspolaganju mnogobrojni kursevi iz gotovo svih naučnih i akademskih oblasti.

Isah ef. Dacić rođen je 23. 12. 1978. godine u selu Cetanoviće kod Sjenice. U rodnom mjestu je završio osnovnu skolu, a potom Gazi Isa-begovu medresu u Novom Pazaru. Diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Trenutno obnaša funkciju redovnog imama bošnjačkog džemata u Strazburu i glavnog imama Islamske zajednice Bošnjaka u Francuskoj (IZBF). Član je Sabora islamske zajednice u aktualnom sazivu.