Promo banner

A+ A A-

IZ Bošnjaka u Švedskoj: Seminar o vakufima, donatorsko veče i kamen temeljac u Nӧrrkopingu

Seminar o vakufu, bosanskom jeziku i ramazanskim aktivnostima

16 05 2018 09 izbus aktivnosti 1

Gislaved, 14.05.2018. Na poziv Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj direktor Vakufske direkcije IZ u BiH učestvovao je u radu predramazanskog seminara za imame IZ Bošnjaka u Švedskoj. Na seminaru su prezentirana tri referata; o „Vakufu u dijaspori“ govorio je dr. Senaid Zajimović. O „Mektebu i bosanskom jeziku“ govorio je Muhidin Čolić, predstavnik Instituta za jezik iz Sarajeva, dok je o „Ramazanskim aktivnostima u džematu“ govorio Nezir ef. Špiodić. Nakon svakog prezentiranog referata uslijedila je bogata diskusija koja je rezultirala zaključcima.

Direktor Vakufske direkcije govorio je o pravnom statusu vakufa u dijaspori i implementaciji Pravila o pravnom statusu vakufa i uvakufljenju u Bošnjačkoj dijaspori. Ovim pravilima se uređuje pravni status vakufske imovine u Bošnjačkoj dijaspori, način uvakufljenja vakufske imovine, način upravljanja vakufskom imovinom kao i vođenje evidencije o vakufskoj imovini u dijaspori. Vakufskom imovinom u dijaspori upravljaju nadležni organi Islamske zajednice. IZ u dijaspori, odnosno džemati su obavezne da u okvirima svojih organizacija osnuju posebno tijelo koje će voditi brigu o poslovima koji se tiču upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom. Tim tijelom predsjedava predsjednik IZ u dijaspori, odnosno predsjednik džemata, a obavezan član tih tijela je vjerski službenik za to područje, kao i predstavnik Vakufske direkcije kojeg imenuje Vakufska direkcija. Prilikom upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom obavezno se primjenjuju šerijatska pravila o neotuđivosti vakufa kao i sva pravila i propisi koji su doneseni u okvirima IZ u BiH i njenih ustanova.

Nakon izlaganja usvojeni su zaključci među kojima je i zaključak da se razmotri mogućnost osnivanja Fondacije ili druge organizacione jedinice na nivou Švedske koja bi upravljala svim vakufima u Švedskoj i koja bi regulirala pitanje vlasništva. Također je zaključeno da se dodatno osiguraju mehanizmi prava vlasništva i pravnog obezbjeđenja vakufa od eventualnog pokušaja otuđenja od strane grupa ili pojedinaca. U tom kontekstu imenovana je radna grupa koja će raditi na implementaciji zaključaka.

Na donatorskoj večeri u Nӧrrkopingu prikupljeno 110.000 eura

16 05 2018 09 izbus aktivnosti 2

Islamska zajednica Bošnjaka u Nӧrrkopingu organizirala je donatorsko veče s namjerom da animira džematlije Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj za uvakufljenja koja bi pomogla izgradnji i opremanju islamskog centra. U tom kontekstu organizirali su svečani program sa veoma bogatim sadržajem. Nakon uvodnih obraćanja imama džemata Nӧrrkoping Mubin ef. Neimarlije, te glavnog imama Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj Idriz ef. Karamana uslijedio je kolaž ilahija od strane hora kojeg je predvodio Mustafa ef. Isaković, imam MIZ Sarajevo i poznati izvođač ilahija i autor ilahije „Devet heroja“. Pored Mustafe ef. Isakovića donatorskoj večeri prisustvovao je i dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije IZ u BiH. U svom izlaganju dr. Zajimović je kazao kako je svima nama u interesu pružanje podrške ovakvim projektima: „Ne postoji manji narod na svijetu, a da je postigao više rezultata u obnovi, ponovnoj izgradnji i konstituisanju novih vakufa. Ovaj mali narod gradi centre i džamije po cijelom svijetu. Mi u Islamskoj zajednici u BiH smo ponosni na vas u Švedskoj i vjerujemo u ovaj projekat. Objekti Islamske zajednice su centri u kojima se čuva nacionalni i vjerski identitet Bošnjaka u iseljeništvu.“

Na kraju programa prisutni su pozvani da učestvuju u izgradnji islamskog centra i da na tom putu uvakufe svoj novac. U roku od sahat vremena prisutni džematlije i gosti iz drugih džemata sakupili su oko 110.000 eura što je dovoljno za realizaciju prve faze izgradnje objekta.

U Nӧrrkopingu postavljen kamen temeljac za izgradnju islamskog centra

16 05 2018 09 izbus aktivnosti 3

Nӧrrkoping, 12.05.2018. godine. Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj i džemat Nӧrrkoping nakon nekoliko godina upornog truda i zalaganja na obezbjeđivanju sredstava i neophodne dokumentacije donijeli su odluku o izgradnji centra u kome će se, pored vjerskih, realizirati i brojne druge aktivnosti kulturnog i naučnog sadržaja. U tom smislu, 12.05. u prisustvu brojnih vjernika i džematlija Islamske zajednice Bošnjaka Nӧrrkopinga postavljen je kamen temeljac za izgradnju centra. Pored predstavnika Islamske zajednice Bošnjaka Švedske na čelu sa Idriz ef. Karamanom, svečanosti je prisustvovao i direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Senaid Zajimović.

Ovo je treća džamija iz temelja koju grade vjerni Bošnjaci u Švedskoj i prva džamija sa munarom. Osim nje do sada je započeta izgradnja centara u Ӧrebro i Boråsu. Pored, iz temelja, novoizgrađenih džamija, vrijedni Bošnjaci su kupili i nekoliko objekata koji su pripadali drugim vjerskim zajednicama, a potom ih prilagodili centrima u kojima se obavljaju vjerske i kulturne aktivnosti. Takvi su objekti u Stockholmu i Gislavedu. Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj broji ukupno 26 džemata raspoređenih u 11 regija.

U svom obraćanju direktor vakufske direkcije je čestitao džematlijama Nӧrrkopinga i izrazio uvjerenje da će objekat uskoro biti završen: „Vjerujem u projekte koji se grade u ime Allaha i za potrebe Njegovih stvorenja. Siguran sam da ćete objekat brzo završiti i konačno sve svoje aktivnosti prenijeti u njega.“

Inače, džemat Nӧrrkoping broji oko 700 članova i peti su džemat po veličini u Švedskoj.

(www.vakuf.ba)