A+ A A-

Muftijstvo travničko

Muftija: dr. Ahmed-ef. Adilović

Služba za vjerske poslove i obrazovanje: mr. Muhamed-ef.  Pezić

Služba za administrativne, pravne, ekonomske i finansijske poslove: Enver Mekić

Sekretar: Rešad ef. Lendo

Tehnički sekretar: Fideta Peco

Računovođa: Husein Begović

Adresa: Vezirska 2, 72270 Travnik, BiH

Telefon: +387(0)30 518 359

Fax: +387(0)30 518 116

E-mail: muftitr@gmail.com

Web: www.muftiluk-tr.ba

 

 

Medžlisi:

- Medžlis IZ Bugojno

- Medžlis IZ Busovača

- Medžlis IZ Donji vakuf

- Medžlis IZ Gornji vakuf

- Medžlis IZ Jajce

- Medžlis IZ Novi travnik

- Medžlis IZ Travnik

- Medžlis IZ Vitez