A+ A A-

Medžlis IZ Donji Vakuf

Medžlis Islamske zajednice Donji Vakuf

Muftijstvo: Travničko

Glavni imam: Amir-ef. Čavak

Adresa: 14. Septembar bb, 70220 Donji Vakuf

Tel/Fax: +387(0)30/205-654

E-mail: medzlis.d.v@bih.net.ba

Identifikacioni broj (ID): 4236421150000

Transakcijski račun: 1011330000038238 PRIVREDNA BANKA SARAJEVO