A+ A A-

Uprava za vjerske poslove

Direktor: Mensur ef. Malkić

Adresa: Kovači br. 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Tel: +387 33 289 700

Email: uprava.vp@rijaset.ba