A+ A A-

Islamske zajednice u regionu

Islamska zajednica u Crnoj Gori

Adresa: Gojka Radonjića 42, 20000 Podgorica, Crna Gora

Tel: +382 (0) 20 622 408;

Fax: +382 (0) 20 623 812;

E-mail: info@monteislam.com

Web: www.monteislam.com

 

Islamska zajednica Kosova

Ulica: Bajram Kelmendi br. 84,10000 Priština, Kosovo

Tel/fax: +381 38224024

  +381 38245700

Web: www.bislame.net

 

Muslimanska zajednica u Albaniji

Adresa: Ul. No George W. Bush. 50

Tirana, Albanija

Tel / fax: +355 4 223 04 92

E-mail: info@kmsh.al

Web: www.kmsh.al

 

Islamska zajednica u Makedoniji

Telefon: +389 02/3117410; +389 02/3117530, +389 02/ 3117412

Faks:+389 02/ 3117833

Adresa: Čairska 52, 1000 Skoplje