A+ A A-

Uprava za obrazovanje i nauku

Direktor: Dževad Hodžić

Adresa: Kovači br. 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Tel: +387 33 289 700

Email: uprava.oin@rijaset.ba