A+ A A-

Ured za društvenu brigu

Rukovodilac: Ibrahim ef. Malanović

Adresa: Kovači br. 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Tel: +387 33 289 700

e-mail: uredzadrustvenubrigu@rijaset.ba

 

Formular za prijavu za volontiranje u Islamskoj zajednici možete preuzeti ovdje.