Promo banner

A+ A A-

Uprava za vanjske poslove i dijasporu

Direktor: Muhamed Jusić

Adresa: Kovači br. 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Tel: +387 33 289 700

e-mail: uprava.vpd@rijaset.ba