A+ A A-

Uprava za administrativne i pravne poslove

Direktor: Mensur Karadža

Adresa: Kovači br. 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Tel: +387 33 289 700

Email: uprava.app@rijaset.ba