A+ A A-

Uprava za ekonomske i financijske poslove

Direktor: Muhedin Garanović

Adresa: Kovači br. 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Tel: +387 33 289 700

Email:uprava.efp@rijaset.ba

 

Instrukcije za uplatu:

 

Uplate prema Rijasetu Islamske zajednice u BiH moguće je izvršiti: 

 

  1. Putem transakcijskih računa Rijaseta otvorenih kod:

      Bosna bank International d.d.

      Broj računa: 1410010000274481

      Svrha uplate: Upisati svrhu uplate (npr. zekat, sadekatu-l-fitr, prilog za rad Islamske zajednice i sl.)

             ili

ASA banka d.d.

Broj računa: 1346601007087454

Svrha uplate: Upisati svrhu uplate (zekat, sadekatu-l-fitr, prilog za rad Islamske zajednice i sl.)

ili

Ziraat Bank d.d.

Broj računa: 1861210310383425

Svrha uplate: Upisati svrhu uplate (zekat, sadekatu-l-fitr, prilog za rad Islamske zajednice i sl.)

 

Uplate iz inostranstva moguće je izvršiti na sljedeći način:

INSTRUKCIJA ZA UPLATU SREDSTAVA  DKK, GBP, CAD, NOK, AUD, HRK, CHF

     VALUTA UPLATE

DKK, GBP, CAD, NOK, AUD, HRK, CHF

KORISNIK SREDSTAVA

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH RIJASET, ZELENIH BERETKI 17, SARAJEVO BIH

BANKA (PRIMALAC SREDSTAVA)

BOSNA BANK INTERNATIONAL DD, SARAJEVO BIH

SWIFT/BIC

BBIBBA22XXX

IBAN

BA391413085310001802

SVRHA UPLATE

Navesti svrhu uplate  - (zekat, sadekatu-l-fitr, prilog za rad Islamske zajednice i sl.)

KORESPODENTNA BANKA

PRIVREDNA BANKA DD, CROATIA

SWIFT/BIC; PBZGHR2X

Za troškove dostave novca upisati :

ŠIFRA „OUR“

 

INSTRUKCIJA ZA UPLATU SREDSTAVA U USD

        VALUTA UPLATE

                                              USD

KORISNIK SREDSTAVA

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH RIJASET, ZELENIH BERETKI 17, SARAJEVO BIH

BANKA (PRIMALAC SREDSTAVA)

ZIRAATBANK BH DD SARAJEVO

SWIFT/BIC

TZBBBA22

IBAN

BA391861211200135616

SVRHA UPLATE

Navesti svrhu uplate - (zekat, sadekatu-l-fitr, prilog za rad Islamske zajednice i sl.)

KORESPODENTNA BANKA

TC ZIRAAT BANKASI AS TUKEY,

SWIFT/BIC; TCZBTR2A

Za troškove dostave novca upisati :

ŠIFRA „OUR“

 

 

INSTRUKCIJA ZA UPLATU SREDSTAVA U EUR

     VALUTA UPLATE

                                               EUR

KORISNIK SREDSTAVA

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH RIJASET, ZELENIH BERETKI 17, SARAJEVO BIH

BANKA (PRIMALAC SREDSTAVA)

BOSNA BANK INTERNATIONAL DD, SARAJEVO BIH

SWIFT/BIC

BBIBBA22XXX

IBAN

BA391413085310001802

SVRHA UPLATE

Navesti svrhu uplate - (zekat, sadekatu-l-fitr, prilog za rad Islamske zajednice i sl.)

KORESPODENTNA BANKA

-          UNICREDIT BANK AUSTRIA

SWIFT/BIC; BKAUATWW

-          KT BANK AG, GERMANY

SWIFT/BIC; KTAGDEFF

-          PRIVREDNA BANKA DD CROATIA

SWIFT/BIC; PBZGHR2X

Za troškove dostave novca upisati :

ŠIFRA „OUR“

 

INSTRUKCIJA ZA UPLATU SREDSTAVA  SEK

     VALUTA UPLATE

                                  SEK

KORISNIK SREDSTAVA

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH RIJASET, ZELENIH BERETKI 17, SARAJEVO BIH

BANKA (PRIMALAC SREDSTAVA)

BOSNA BANK INTERNATIONAL DD, SARAJEVO BIH

SWIFT/BIC

BBIBBA22XXX

IBAN

BA391413085310001802

SVRHA UPLATE

Navesti svrhu uplate - (zekat, sadekatu-l-fitr, prilog za rad Islamske zajednice i sl.)

KORESPODENTNA BANKA

ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK DD RIJEKA

SWIFT/BIC; ESBCHR22XXX

Za troškove dostave novca upisati :

ŠIFRA „OUR“