A+ A A-

Gazi Husrev-begova medresa

Adresa:

Sarači 49, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 33 534 888
Fax: + 387 33 534 384

E-mail: sekretar@medresa.ba