A+ A A-

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

 

Dekan:  prof. dr. Zuhdija Hasanović

 

Adresa: Ćemerlina br. 54, 71000 Sarajevo, BiH

Tel: +387(0)33/232-982

Fax: +387(0)33/251-044

Web: www.fin.ba