A+ A A-

Medžlis IZ Gornji Vakuf

Medžlis Islamske zajednice Gornji Vakuf

Muftijstvo: Travničko

Glavni imam: Hidajet-ef. Polovina

Adresa: Bosanska br. 20, 70240 Gornji Vakuf

Tel/Fax: +387(0)30/265-467

E-mail: medzlisizgv@gmail.com

Identifikacioni broj (ID): 4236422120007

Transakcijski račun: 1414385320000594 BOSNA BANK INTERNATIONAL