A+ A A-

Medžlis IZ Busovača

Medžlis Islamske zajednice Busovača

Muftijstvo: Travničko

Glavni imam: hfz. mr. Adnan-ef. Srebrenica

Adresa: Kralja Tvrtka br. 9, 72260 Busovača, BiH

Tel/Fax: +387(0)30/732-159, +387(0)30/733-567

E-mail: miz_busovaca@tel.net.ba

Identifikacioni broj (ID): 3436423950003

Transakcijski račun: 1340400000007865 ASA BANKA