Promo banner

A+ A A-

vijece muftija logo

Vijeće muftija je organ Islamske zajednice za pitanja vjere. Vijeće muftija sastoji se od svih muftija u Islamskoj zajednici. Muftija postaje član Vijeća imenovanjem za muftiju, a prestaje biti član Vijeća prestankom mandata muftije.

Na čelu Vijeća muftija je reisu-l-ulema, koji rukovodi radom Vijeća, i njegov glas je odlučujući u slučajevima kada za ili protiv neke odluke Vijeća glasa isti broj muftija.

Važne odluke Vijeće muftija donosi tajnim glasanjem, u kom slučaju se odluka smatra donesenom ako je za odluku glasalo dvije trećine članova Vijeća. Važne odluke su one odluke koje Vijeće muftija proglasi takvim natpolovičnim brojem glasova članova Vijeća.

Vijeće muftija:

- osigurava valjanost razumijevanja i življenja islama i uređenje svih djelatnosti u Islamskoj zajednici na temelju načela islama i u skladu sa islamskom tradicijom i praksom Bošnjaka,

- kontrolira šerijatsku legitimnost normativnih akata i djelatnosti svih organa i funkcionera

Islamske zajednice,

- brine o općem prihvaćanju i vjerodostojnoj primjeni islamskih normi u Islamskoj zajednici kroz autoritativno tumačenje vjerskih propisa na osnovu hanefijskog mezheba i maturidijskog akaida te kroz davanje autoritativnih odgovora na nova pitanja i probleme u vjerskom životu muslimana,

- brine o unapređenju ispravnog i oplemenjujućeg razumijevanja islama među pripadnicima Islamske zajednice, a posebno o:

- poticanju idžtihada među ulemom i učenjacima Islamske zajednice,

- očitovanju prema pojavama novih učenja i vjerskih gledišta među pripadnicima Islamske zajednice,

- zalaganju za afirmaciju islamskih vrijednosti i islamskog mišljenja u različitim istraživačkim, naučnim, društvenim i humanističkim pitanjima koja se tiču vjere i vjerskog identiteta muslimana,

- prati tokove vjerskog, društvenog, političkog i kulturnog života, procese javnog i privatnog obrazovanja i informiranja građana, razmatra pojave, ponašanja i tumačenja kojima se ugrožava sloboda vjere i uvjerenja uključujući slobodu javnog svjedočenja vjere, pravo očitovanja svojih vjerskih osjećanja i uvjerenja obavljanjem obreda, izvršavanjem i pridržavanjem vjerskih propisa, držanjem do običaja i drugih vjerskih aktivnosti,

- prati procese koji relativiziraju etička i društvena zla ili koji potiču raspirivanje vjerske mržnje, omalovažavanje ili izrugivanje vjere, odnosno ometaju očitovanje vjere ili uvjerenja kao i zastupanja načela svoje vjere i ravnanja prema njima, reagira na sve akte i procese koji su u suprotnosti sa etikom i moralom islama i koji ugrožavaju prava i interese muslimana, 

- pokreće inicijativu za donošenje i izmjene Ustava i drugih normativnih akata u Islamskoj zajednici koji se odnose na vjerska pitanja,

- daje saglasnost za osnivanje vakufa,

- donosi odluku o raspodjeli sredstava Fonda Bejtu-l-mal,

- donosi odluke o zamjeni vakufske imovine,

- daje prethodnu saglasnost na planove i programe vjerskih predmeta i udžbenika obrazovnih i odgojnih ustanova Islamske zajednice te programe i udžbenike za vjeronauku,

- daje mišljenje o programima vjerskog djelovanja, razmatra godišnji plan i izvještaj Rijaseta i daje preporuke,

- prati kretanje u međureligijskim odnosima na području svoga djelovanja i u svijetu te daje smjernice,

- razmatra planove rada i izvještaje o radu muftijstava i mešihata

- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Vijeće muftija donosi odluke i stavove za poslove iz svoje nadležnosti, koje su obavezne za sve organe Islamske zajednice.

Vijeće muftija daje preporuke i pokreće inicijative.

Vijeće muftija podnosi izvještaj o radu Saboru.

Vijeće muftija sastoji se od svih muftija u Islamskoj zajednici.

Na čelu Vijeća muftija je Reisu-l-ulema, koji rukovodi radom Vijeća, i njegov glas je odlučujući u slučajevima kada za ili protiv neke odluke Vijeća glasa isti broj muftija.

Članovi Vijeća muftija u aktuelnom sazivu su:

 1. Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović
 2. Zamjenik reisu-l-uleme Enes ef. Ljevaković
 3. Smajlović ef. Ismail, muftija banjalučki
 4. Adilović ef. Ahmed, muftija travnički
 5. Ćeman ef. Sabahudin, muftija IZ Bošnjaka u Sjevernoj Americi
 6. Dedović ef. Salem, muftija mostarski
 7. Dizdarević ef. Mevludin, muftija zenički
 8. Dudić ef. Mevlud, muftija Mešihata IZ u Srbiji
 9. Fazlović ef. Vahid, muftija tuzlanski
 10. Grabus ef. Nedžad, muftija sarajevski
 11. Hasanović ef. Aziz, muftija Mešihata IZ u Hrvatskoj
 12. Kudić ef. Mehmed, muftija bihaćki
 13. Pašalić ef. Hadis, muftija vojni
 14. Pitić ef. Remzija, muftija goraždanski
 15. Porić ef. Nevzet, muftija Mešihata IZ u Sloveniji

Sekretar Vijeća muftija je Ahmed ef. Purdić.