edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Muftija vojni Hadis ef. Pašalić

muftija hadis ef pasalicHadis Pašalić je rođen 18.06.1966. godine u Zenici. U rodnom gradu je završio osmogodišnju školu, a Gazi Husrev-begovu medresu 1986. godine u Sarajevu. Nakon završene medrese nastavlja studij na Univerzitetu El-Azhar u Kairu. Po izbijanju agresije 1992. godine, napušta redovni studij i uključuje se u redove Armije Republike BiH. U Armiji Republike BiH obavljao je niz značajnih dužnosti, a završetak rata dočekao je u činu natkapetana. Profesionalnu vojnu karijeru nastavlja u Zajedničkoj komandi Vojske Federacije BiH. Diplomu Islamskog pedagoškog fakulteta stekao je u Zenici, a vojno-stručno obrazovanje upotpunjuje završetkom Komandno-štabne škole u Pazariću, nakon čega je 1998. godine unaprijeđen u čin majora. Godine 1999. učestvuje u Radnoj grupi za uspostavu Vojnog muftijstva, a po uspostavi istog imenovan je za Glavnog imama Vojske Federacije BiH. U procesu reforme odbrambenog sistema Oružanih snaga BiH učestvovao je u Radnoj grupi za uspostavu vjerske službe u vojsci i izradi potrebnih dokumenata na kojima se temelji i razvija djelatnost Vojnog muftijstva. Dužnost Glavnog imama u Oružanim snagama BiH obavlja od 2007. godine.

Za zalaganja i doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu više puta je pohvaljivan i nagrađivan, a 1995. godine nagrađen je nagradom ''Pištolj sa posvetom'' Komandanta 3. korpusa Armije RBiH. Tokom profesionalne vojne karijere pismeno je pohvaljivan 1997., 2001. i 2009. godine, a Ministar odbrane 2004. godine dodjeljuje mu nagradu ''Sat sa posvetom''.  

Učestvovao je u pripremi i izradi stručnih izdanja Vojnog muftijstva: ''Priručnika za rad imama u vojsci'', ''Zbornika radova: Imamska služba u vojsci'' i ''Priručnika za mukabelu''. Kao Glavni imam, kroz internacionalne susrete stekao je iskustva o vjerskim službama Armije SAD, Malezije, Saudijske Arabije i Holandije.

Govori arapski jezik i služi se engleskim jezikom.

Živi u Zenici sa suprugom i troje djece.