A+ A A-

Muftija vojni Nesib ef. Hadžić

nesib ef hadzicNesib-ef. Hadžić je rođen 1972. godine u Željeznom Polju. Nakon osnovne škole, koju je završio u rodnom mjestu, 1987. godine je upisao, a 1991. godine završio Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. 

Po završetku Medrese uspješno školovanje nastavio je na Islamskom teološkom fakultetu u Sarajevu. U tom periodu uključen je u organiziranje pokreta otpora, a po otpočinjanju agresije na RBiH uključuje se u redove Armije RBiH i zbog toga napušta studije Fakultetu u Sarajevu. U toku rata nekoliko puta je pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesionalnu vojnu službu, gdje radi kao vojni imam u OS BiH.

Po stjecanju uvjeta završava IPF u Zenici i Filozofski fakultet u Sarajevu. U toku vojne službe završio je niz stručno-specijalističkih kurseva u zemlji i inostranstvu. Kao vojni imama, kroz internacionalne konferencije i susrete stekao je iskustva o vjerskim službama Armije SAD, Velike Britanije, Norveške, Belgije, Francuske, Malezije, Saudijske Arabije i Holandije.

U periodu od 2009. - 2019. godine je biran u najviše rukovodstvo Udruženja ilmijje IZ u BiH, a od 2019. godine u dva mandata je izabran za predsjednika Udruženja ilmijje IZ u BiH.

Učestvovao je u izradi „Priručnika za rad vojnih imama”, Zbornika „Imamska služba u misija jačanja sistema odbrane i očuvanja ljudskog dostojanstva, a kao koautor „Priručnik za mukabelu”. Pored navedenog objvljivao je stručne radove u časopisu „Novi muallim”.

Aktivno govori engleski i arapski jezik.

Živi u Sarajevu sa suprugom i otac je troje djece.