A+ A A-

Muftija tuzlanski mr. Vahid ef. Fazlović

Vahid-ef. Fazlović je rođen 5.8.1963. godine u Maoči kod Brčkog, od oca Bešira i majke Fatime.

Završio je Gazi Husrev-begovu medresu i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Na ovom Fakultetu je stekao i diplomu magistra islamskih nauka u oblasti Akaida.

muftija vahid ef fazlovic

Dužnost imama obavljao je u džematima Omerbegovača i Rijeke-Klanac na području Medžlisa Islamske zajednice Brčko. Na istom području je vršio i dužnost glavnog imama.

Dužnost direktora Behram-begove medrese u Tuzli obavljao je od obnavljanja njezinog rada 1993. do početka 2013. godine. U ovom periodu, Medresa je postigla afirmaciju na svim važnijim poljima svog djelovanja. Više puta je proglašena najuspješnijom školom Tuzlanskog kantona u rangu gimnazija. Medresi su dodijeljena brojna priznanja, od kojih su najznačajnija: Priznanje Rijaseta islamske zajednice i Povelja Ministarstva obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine. U ovoj obrazovnoj ustanovi, Vahid-ef. Fazlović je s manjim brojem časova angažiran kao predavač nastavnog predmeta Akaid. Kao član Radne grupe Rijaseta IZ-e u BiH sudjelovao je u izradi nekoliko platformi za reformu Nastavnog plana i programa medresa.

Od osnivanja Muftijstva tuzlanskog 1992. godine učestvovao je u pokretanju i realizaciji svih značajnijih programskih i infrastrukturnih projekata na njegovom području.

Prije Agresije na Bosnu i Hercegovinu biran je za člana Sabora, te od 2006. do 2013. i za člana Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Svojim članstvom u nadzornim i upravnim tijelima nastojao je dati doprinos u radu Medžlisa Islamske zajednice Tuzla, Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona, Agencije za certificiranje halal-kvalitete Islamske zajednice u BiH…

Obavljao je dužnost predsjednika Komisije Rijaseta IZ u BiH za potpisivanje Ugovora s državom Bosnom i Hercegovinom.

Predsjednik je Savjetodavne grupe Memorijalnog centra Potočari.

Predsjednik je Upravnog odbora Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Član je Udruženja Ilmijje IZ-e u BiH.

Svojim dobrovoljnim radom uključen je u članstvo Društva vakifa i Kluba humanista Behram-begove medrese, a član je i Kluba prijatelja Radija BIR.

Učestvovao je u radu više domaćih i međunarodnih naučnih skupova, a bio je sudionik i nekoliko međunarodnih programa iz oblasti obrazovanja i rukovođenja.

Svoje radove o raznim vjerskim temama, te odgoju i obrazovanju, objavljivao je u Glasniku RIZ-a, Takvimu, Preporodu, Hikmetu, Novom muallimu, Bosanskoj Sumejji…

Radovi su mu uvršteni u više knjiga-zbornika.

Autor je knjige Islamska apologetika Abdurahmana Adila Čokića.

Jedan je od dvojice koautora udžbenika iz akaida za prvi razred medresa.

Dobitnik je priznanja Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, najvišeg priznanja Behram-begove medrese u Tuzli Behram-begova Kapija znanja, Zlatne povelje Muslimanskog dobrotvornog društva Merhamet, Priznanja istaknutim alumnistima Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu…

Od 8. januara 2013. godine, na prijedlog Reisu-l-uleme, odlukom Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Vahid-ef. Fazlović je postavljen za Muftiju tuzlanskog.

Služi se arapskim i engleskim jezikom.

Od 1984. godine u braku je sa suprugom Azrom, a roditelji su četvero djece.