Promo banner

A+ A A-

Zamjenik reisu-l-uleme dr. Enes ef. Ljevaković

 Dr. Enes Ljevaković rođen je 1959. u Trepču, Općina Tešanj. Završio je osnovnu školu u Tešnju. Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu je završio 1979. godine. Nakon završene medrese radio je kao imam, hatib i mualim u Mrkotiću kod Tešnja tokom 1980. godine. Fakultetsko obrazovanje je stekao na Fakultetu šerijatskog prava u Rijadu. Na istom Fakultetu (Odsjek za fikh i usuli fikh) odbranio je magistarski rad u oblasti fikha. Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Analogija (qijas) u teorijskopravnim djelima Mustafe Ejubovića – Šejh Juje” odbranio je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu u maju 2002. godine.

muftija dr enes ef ljevakovic

Izabran je u zvanje vanrednog profesora na Katedri za fikh u maju 2007. godine. Obavljao je funkciju prodekana za finansije na Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u periodu 2003. – 2007. godina. Član je Ustavnog suda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 2004. u dva mandata. Šef je Katedre za fikh na Fakultetu islamskog prava u periodu 2004 – 2014. Obavlja dužnost fetva-emina Vijeća za fetve Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 2005. g. Član je Kolegija/Vijeća za postdiplomski studij na Fakultetu islamskih nauka. Voditelj je kursa Šerijat u savremenim društvima na postdiplomskom studiju Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Na Fakultetu predaje predmete Historija šerijatskog prava, Usul-i fikh, Šerijatsko građansko i krivično pravo, Uvod u šerijatsko pravo i Savremene fikhske teme. Predaje predmet: Islamsko poslovno pravo na master studiju/smjer Islamsko bankarstvo na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Autor je i prevodilac više djela u oblasti šerijatskog prava. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova, seminara i konferencija.

U aprilu 2014. godine Sabor IZ u Bosni i Hercegovini imenovao ga je za muftiju sarajevskog. Murasela mu je uručena 16. maja 2014. godine u Carevoj džamiji u Sarajevu.

U decembru 2019. godine imenovan je za Zamjenika reisu-l-uleme.