edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Fetva-i emin

Funkciju Fetva-i emina obnaša dr. Ahmed ef. Purdić. 

Po ovlaštenju reisu-l-uleme, koji ima funkciju vrhovnog muftije Islamske zajednice, fetva-i emin odgovara na postavljena pitanja iz oblasti islamskog prava i komunicira sa javnošću u navedenom domenu.

Fetva-i emina imenuje reisu-l-ulema.

Za ovu funkciju potrebno je visoko islamsko obrazovanje u oblasti islamskog prava.

Biografija dr. Ahmed ef. Pudića

ahmed ef purdic

Ahmed Purdić je rođen 1974. godine u Zvorniku. Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu završio je 1992. godine, a Fakultet šerijatskog prava u Rijadu 2000. godine

Magistarski rada na Fakultetu islamskih nauka, pod naslovom Akademije islamskog prva – komparativna studija o najznačajnijim akademijama islamskog prava i njihovim fetvama, rezolucijama i preporukama, odbranio je 2011. godine.

Na Fakultetu islamskih nauka je 2020. godine odbranio doktorski rad pod naslovom Pravna misao Mustafe Ez-Zerke.

Imamsku, hatibsku i muallimsku dužnost obavljao je u MIZ Srebrenica, MIZ Kakanj i MIZ Sarajevo. 

U periodu od 2016-2020 godine radio je u Kancelariji reisu-l-uleme na poslovima ličnog asistenta Reisu-l-uleme. 

Za sekretara Vijeća muftija i asistenta fetvai-emina imenovan je 17. oktobra 2017. godine.  

U periodu od 1.10.2020. do 15.6.2022. godine bio je rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva sarajevskog.

U akademskim 2011/2012., i 2017/2018. godinama obavljao je poslove asistenta na Katedri za fikh Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Od akademske 2020/2021. godine angažovan je na poslovima višeg asistenta za naučnu oblast Islamsko pravo na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici.

Stručno usavršavanje za fetvai- emina imao je u Egipatskom muftijstvu.

Objavio je više naučnih radova i tekstova u časopisima i listovima Islamske zajednice.

Bio je inicijator i jedan od prevodilaca višetomnog djela Hanefijski fikh od autora Abdulhamid Mahmud Tuhmaza.

Oženjen je i otac troje djece.

Za fetvai-emina Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini imenovan je 20. aprila 2023. god.