A+ A A-

Muftija mostarski Salem ef. Dedović

Salem ef. Dedović  rođen je 7. aprila 1976. godine u  Nevesinju. Osnovnu školu završio u rodnom mjestu. Gazi Husrev-begovu medresu završio 1996. godine.

muftija salem ef dedovic

U novembru 2001. godine diplomirao na Općem odsjeku Fakulteta arapskog jezika Univerziteta Al-Azhar u Kairu. Položio sve ispite predviđene planom i programom Postdiplomskog studija  Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, i pod vodstvom mentora doc. dr. Mustafe Hasanija, na katedri šerijatskog prava, priprema magistarski rad u oblasti vakufa.

Odmah po završetku studija u Kairu vraća se u domovinu i stavlja na raspolaganje Islamskoj Zajednici u Mostaru. Preuzima dužnost imama, hatiba i muallima u Lakišića džamiji u Mostaru, a potom je kraći period bio vršilac dužnosti glavnog imama i imama, hatiba i muallima u  Stocu. U Gimnaziji Mostar radio je kao redovni profesor islamske vjeronauke i arapskog jezika.   

Jednu akademsku godinu radio je kao asistent na predmetu arapski jezik na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Dvije školske godine kao spoljni saradnik radio je kao profesor arapskog jezika u Karađoz-begovoj medresi u Mostaru. Pedagoški zavod Mostar imenovao ga je savjetnikom za arapski jezik za škole na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Od 1. septembra 2006. godine obavlja dužnost glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Mostar.

Deset godina vodi edukativno – odgojni projekat Kurs islama za srednjoškolce koji se realizira u okviru aktivnosti Omladinskog kruga Rijaseta Islamske Zajednice.

Rukovodio projektom osnivanja Medžlisove predškolske odgojno –obrazovne ustanove, vrtića „Zemzem“, od ideje do realizacije.

Predsjednik je upravnog odbora ovog vrtića.

U  njegovom mandatnom periodu na mjestu Glavnog imama u Mostaru, sa timom saradnika, pokrenuo brojne kreativne projekte s ciljem afirmacije mektebske nastave, utemeljio organizirani sistemski rad sa ženskom populacijom u džematu  kroz  Kulturno –edukativni centar “Sehara” , te rad s mladima kroz projekat “Info –servisa za mlade”.

Zajedno sa muftijom mostarskim i direktorom Medrese u Mostaru vodio projekat osnivanja Centra za učenje Kur'ana.

Bavi se prevodilačkim radom. S arapskog jezika kao prevodilac učestvovao u prevođenju osam djela iz biblioteke poznatog egipatskog učenjaka Muhammeda Ša'rawiya: „Halal i haram“, „Isra i Miradž - velika mu'džiza“, „Sihir i zavist“, „Nevidljivi svijet“, „Primljeni hadž“, „Nafaka“, „Kraj svijeta“, „Žena u Kur'anu“.

Učestvovao u projektu prevođenja djela „Fetve od šejhu-l-islama Ibn Tejmijje“. Preveo na bosanski jezik pripovjetku  „Svjetiljka Ummu Hašim“ egipatskog književnika Jahje Hakkija. Tekstove i hutbe objavljivao je u Preporodu, Glasniku i Godišnjaku Medžlisa IZ Mostar.

Vrlo aktivno sudjelovao u brojnim projektima međureligijske saradnje, a posebno na planu organiziranja seminara, radionica i kampova za mlade iz svih religijskih zajednica grada Mostara.

U okviru kulturne saradnje i razmjene  između AR Egipat i grada Mostara tri godine je rukovodio organiziranjem kulturne manifestacije „Dani Egipta“.

Učestvovao u brojnim projektima stručnog i profesionalnog usavršavanja, koji su imali za cilj usvajanje novih metodoloških principa u radu i komuniciranju sa ljudima, kao i na projektima koji su imali širi društveni značaj i važnost: RWCT - Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja, Education for peace - Obrazovanje za mir, u okviru ovog projekta stekao je zvanje stručnog savjetnika, Exploring Humanitarian Law (Istraživanje međunarodnog humanitarnog prava).

Govori i piše arapskim jezikom, te se služi engleskim jezikom. Oženjen je i otac jednog djeteta.