Promo banner

A+ A A-

Muftija za Hrvatsku dr. Aziz ef. Hasanović

Dr. Aziz ef. Hasanović rođen je 15. oktobra 1965.  godine u Osmačama kod Srebrenice. Gazi Husrev-begovu medresu je završio 1984. godine, a na Fakultet islamskih nauka je diplomirao 1988. godine. Postdiplomski studij je okončao 2007. godine na Fakultetu islamskih nauka odbranom magistarskog rada na temu  temu  „Rasprave o hutbi u kontekstu stupanje Bosne i Hercegovine u europski politički i kulturni krug“. Doktorsku disertaciju na temu „Marketing u funkciji vjerskog menadžmenta“ odbranio je 2009. godine na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Pohađao je veliki broj stručnih seminara i seminara za usavršavanje među kojima su: Unis institut iz Sarajeva i TUF iz Minhena (ovlašteni za međunarodne standarde ISO 9001:2000.), Diploma o auditu za vjerske, karitativne i ekološke organizacije, Međunarodni Institut za osposobljavanje imama, hatiba i daijau Mekki, (Saudijska Arabija), dvosemestralno stručno usavršavanje, 2003. godine.

muftija dr aziz hasanovic

Svoj radni vijek dr. Aziz ef. Hasanović počeo je imamskim poslom u srebreničkom džematu Osatica (1984-1992). Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu odlazi u Hrvatsku gdje 1992. godine biva imenovan za glavnog zagrebačkog imama. Na toj funkciji ostaje do 1998. godine kada biva imenovan za pomoćnika predsjednika Mešihata za vjerska, prosvjetna, vjeronaučna i kulturna pitanja. Godine 2005. imenovan je za direktora Centra za certificiranje halal kvalitete u Hrvatskoj. Na toj funkciji ostaje do 2012. kada je imenovan za predsjednika Mešihata IZ u Hrvatskoj i tu funkciju obnaša i danas.

Učestvovao je u velikom broju međunarodnih konferencija i simpozija.

Autor je većeg broja djela i stručnih radova od kojih možemo izdvojiti: „Pojmovnik“ (2010); „Hutba u vremenu“ (2009); „Islamsko bračno pravo“ (2003); „Metodologija šerijatskog prava“ (2003); „Đozo Husejn, Fetve I i II“ (1999) i dr.

Dobitnik je Priznanja Udruge za vjerske slobode Republike Hrvatske za promicanje ljudskih prava i vjerskih sloboda koje mu je dodijeljeno 2012. godine.

Pored bosanskog i hrvatskog jezika, aktivno se služi i arapskim jezikom.

Oženjen je i otac je četvero djece.